Pěší a vysokohorská turistika v Rumunsku
2. - 9.9.2016

Pořadatel:CESA VUT v Brně
Vedoucí kurzu:Korvas Pavel, doc. PaedDr.
Místo:

Rumunsko, oblast pohoří Retezat a Godeanu

Program kurzu:

Přechod pohoří Godeanu a Retezat na těžko v 6 dnech. Jeden poznávací den v oblasti, podrobný program bude účastníkům zaslán.

Výstup kurzu:

Poznání zajímavé turistické oblasti.

Jídlo:

Vlastní

Ubytovnání:

Stany, tábořiště.

Doprava:

Společná autobusem.

S sebou:

Věci na turistiku. Podrobnější informace bude zaslána včas všem přihlášeným účastníkům.

Sraz:

2.9.2016, Brno,

Časový plán:

bude upřesněn

Cena:

Cena kurzu je 2100,-. Tato cena neobsahuje registrační poplatek. Tuto částku zašlete na č.ú. který pošlu na konci semestru nebo jakmile se kurz naplní.

Úhrada:

Registrační poplatek: 350,- Kč

Uhraďte převodem na bankovní účet 111043273/0300 v termínu do 30.4.2016

Variabilní symbol: 8550600136

Specifický symbol: 0209161515

Platbu proveďte výhradně převodem z účtu u české banky popř. vkladem hotovosti na pobočce banky. Nepoužívejte platbu složenkou České pošty ani platby ze zahraničních účtů. 

Do zprávy pro příjemce nezapomeňte uvést příjmení, jméno a termín kurzu.

Úhrada za dopravu doplatek 325,- Kč za účastníka - placeno v hotovosti u vedoucího kurzu

přihlášky:

elektronicky

Termín je zaplněn!