Předvánoční Kin-ballový turnaj
14.12.2016

Pořadatel:CESA VUT v Brně
Místo a čas:

Sportovní hala Purkyňova

Sraz je: 19:15

Začátek prezence a rozcvičení (rozehrání) 19:30

Začátek zápasu 20:00

Ředitel soutěže:Bátorová Michaela, Mgr. et Mgr.
Kdo:

Studenti, zaměstnanci VUT v Brně a všichni zájemci o Kin-ball

www:
Startovné/cena:

Studenti, U3V a zaměstnanci VUT v Brně - 20 Kč osoba

ostatní 30 Kč/os. (platba na místě srazu)

přihlášky:

Přihlášky čtyř členných týmů budou probíhat emailem na: batorova@cesa.vutbr.cz nebo na místě

Elektronicky od 21.11.2016 do 13.12.2016
Přihlašování na akci skončilo 13.12.2016.

Poznámka:

Je třeba, aby každý hráč měl čistou sálovou obuv, bez které z provozních důvodů nebude bohužel vpuštěn do tělocvičny.