Duševní zdraví a pohyb
19.11.2016

Pořadatel:CESA VUT v Brně
Místo a čas:

Kde: učebna a tělocvična Fit centrum Machina, Kolejní 2

Kdy: sobota 19. listopadu 2016

        9,00 - 12,00 hod.

Ředitel soutěže:Blahutková Marie, doc. PaedDr., Kozlova Tereza, Mgr.
Kdo:

široká veřejnost

www:
Startovné/cena:

studenti U3V 40,- Kč

ostatní 50,- Kč

přihlášky:

do 15.11.2016 na blahutkova@cesa.vutbr.cz nebo elektronicky

Elektronicky od 22.06.2016 do 15.11.2016
Přihlašování na akci skončilo 15.11.2016.

Poznámka:

Lektor: doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D.

S sebou: psací potřeby, cvičební úbor

Součástí péče o zdraví člověka je snaha o nastolení harmonické rovnováhy osobnosti ve smyslu bio-psycho-socio-spirituální rovnováhy osobnosti. Moderní životní přístupy ve své praxi příliš pohyb neupřednostňují. Přitom realizace péče o zdraví ve smyslu dostatečného času pro pohyb, zejména v oblasti frustrační tolerance, nám může přinést nové poznatky v oblasti spirituality a našeho pohybového umění. Zaměříme se na složky osobnosti a její vazby na zdraví psychické i tělesné.