Sportovní kroužek pro děti - atletika
23.9.2016 - 27.1.2017

Pořadatel:Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
Místo a čas:

KDE: Sportovní areál VUT v Brně, Pod Palackého vrchem, Technická 14

KDY: každý pátek od 15:00 do 16:00

v pátek 28.10., 18.11., 23.12 a 30.12. se kroužek nekoná z důvodu školních prázdnin nebo přidružených státních svátků

Ředitel soutěže:Kozlova Tereza, Mgr., Adamík Richard, Mgr.
Kdo:

děti 6 - 12 let

www:
Startovné/cena:

1 450,- Kč

sleva 100,-Kč pro ty, kteří absolvovali Sportovní pátky 2015/16 nebo Příměstské tábory 2016

přihlášky:

elektronicky

Elektronicky od 29.08.2016 do 22.09.2016
Přihlašování na akci skončilo 22.09.2016.

Poznámka:

Náplň kroužku: 60 min. atletika a atletická průprava

Možnost platby:

- v hotovosti (na recepci sportoviště)

- na účet

Platba na účet:

Platba je možná pouze z účtu vedeného u peněžního ústavu v ČR, popřípadě lze vložit peníze na účet přímo v pobočce banky (ČSOB).

Nedoporučujeme platit u České pošty pomocí složenky, dochází často k chybám při skenování a vaše platba může být přiřazena k jinému variabilnímu symbolu.

Platbu poukažte na účet školy u ČSOB číslo 111043273/0300.

Variabilní symbol 8550600115.

Specifický symbol 2309161578.

Do zprávy pro příjemce nezapomeňte uvést jméno dítěte.