Sportovní kroužek pro děti - gymnastika
22.9.2016 - 26.1.2017

Pořadatel:Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
Místo a čas:

KDE: Fit Centrum Machina, Kolejní 2

KDY: každý čtvrtek 15:00 - 16:00

ve čtvrtek 27.10., 17.11, 22.12. a 29.12 se kroužek nekoná z důvodu školních prázdnin nebo přidružených státních svátků

Ředitel soutěže:Muchová Marta, PaedDr., Kozlova Tereza, Mgr.
Kdo:

děti 4 - 6 let

www:
Startovné/cena:

1 450,-Kč

sleva 100,-Kč pro ty, kteří absolvovali Sportovní pátky 2015/16 nebo Příměstské tábory 2016

přihlášky:

elektronicky

Elektronicky od 29.08.2016 do 21.09.2016
Přihlašování na akci skončilo 21.09.2016.

Poznámka:

Náplň kroužku: základy gymnastiky, průprava, koordinace pohybu.

Kroužek bude otevřen při minimálním počtu 8 dětí.

Možnost platby:

- v hotovosti (u trenéra kurzu)

- na účet

Platba na účet:

Platba je možná pouze z účtu vedeného u peněžního ústavu v ČR, popřípadě lze vložit peníze na účet přímo v pobočce banky (ČSOB).

Nedoporučujeme platit u České pošty pomocí složenky, dochází často k chybám při skenování a vaše platba může být přiřazena k jinému variabilnímu symbolu.

Platbu poukažte na účet školy u ČSOB číslo 111043273/0300.

Variabilní symbol 8550600115.

Specifický symbol 2209161579.

Do zprávy pro příjemce nezapomeňte uvést jméno dítěte.