Sportovní pátky pro děti - bouldering začátečníci
23.9.2016 - 27.1.2017

Pořadatel:Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
Místo a čas:

KDE: Boulder centrum VUT v Brně, Kolejní 2

KDY: každý pátek od 14:00 do 15:00

v pátek 28.10., 18.11., 23.12. a 30.12. se kroužek nekoná z důvodu školních prázdnin nebo přidružených státních svátků

Ředitel soutěže:Kozlova Tereza, Mgr.
Kdo:

děti 6 - 12 let

www:
Startovné/cena:

1 700,-Kč

sleva 100,-Kč pro ty, kteří absolvovali Sportovní pátky 2015/16 nebo Příměstské tábory 2016

přihlášky:

elektronicky

Termín je zaplněn!

Poznámka:

Náplň kroužku: základy lezecké techniky a pohybu na stěně, lezecká průprava, bouldering, lezecké a jiné hry

Možnost platby:

- v hotovosti (u trenéra kroužku)

- na účet

Platba na účet:

Platba je možná pouze z účtu vedeného u peněžního ústavu v ČR, popřípadě lze vložit peníze na účet přímo v pobočce banky (ČSOB).

Nedoporučujeme platit u České pošty pomocí složenky, dochází často k chybám při skenování a vaše platba může být přiřazena k jinému variabilnímu symbolu.

Platbu poukažte na účet školy u ČSOB číslo 111043273/0300.

Variabilní symbol 8550600115.

Specifický symbol 2309161585.

Do zprávy pro příjemce nezapomeňte uvést jméno dítěte.