Regulační prostředky ve sportu
30.9.2016

Pořadatel:Centrum sportovních aktivit a Aaktivity
Místo a čas:

Kinosál FIT centrum Machina 15:00

Ředitel soutěže:Blahutková Marie, doc. PaedDr.
Kdo:

všichni zájemci - studenti, veřejnost

www:www.aaktivity.cz
Jídlo:

zajištěno

Startovné/cena:

100,- Kč studenti; 300,- ostatní benefit 1 + 1 = 500,- Kč

přihlášky:

Elektronicky od 22.06.2018 do 29.09.2016
Přihlašování na akci skončilo 29.09.2016.

Fotografie: