1. ročník Management cupu
3.11.2016

Pořadatel:CESA VUT v Brně
Místo a čas:

Technická 3013/14, šatnový objekt

14:00 - 17:00

Ředitel soutěže:Blahutková Marie, doc. PaedDr.
Kdo:

čtyřčlenné týmy

www:cesa.vutbr.cz
přihlášky:

blahutkova@cesa.vutbr.cz

Elektronicky od 12.10.2016 do 30.10.2016
Přihlašování na akci skončilo 30.10.2016.

Poznámka:

když dáte hlavy dohromady, nemusíte být příliš fyzicky zdatní

Fotografie: