Akademické mistrovství ČR - šerm
24.11.2017

Pořadatel:CESA VUT v Brně
Místo a čas:

Šermířský sál Sokol Brno 1, Kounicova 20, Brno

Časový rozpis:

9:00 - šavle muži

10:00 - šavle ženy

11:00 - kord muži

13:00 - kord ženy

14:30 - fleret ženy

15:30 - fleret muži

Registrace do soutěže nejpozději 30 minut před začátkem soutěže. Závodník je povinen předložit platný doklad o studiu nebo o řádně ukončeném studiu v roce 2017.

Ředitel soutěže:Mgr. Kundera Václav, Ph.D.
Kdo:

Studenti českých VŠ a univerzit (prezenční i dálkové studium)
ČAUS (pořadatel) hradí dopravu - lístky na hromadnou dopravu včetně MHD nebo cesťák pro 3 a více osob v autě, startovné, ubytování na kolejích VUT v Brně, občerstvení v průběhu soutěže

www:
Jídlo:

Občerstvení v areálu sportoviště
Občerstvení pro účastníky zajišťuje pořadatel

Ubytovnání:

Možno zajistit ubytování na kolejích VUT v Brně - hradí pořadatel

Doprava:

Zastávka Sušilova (trolejbus 32, 34, 36)

Startovné/cena:

ČAUS (pořadatel) hradí startovné, dopravu (lístky na hromadnou dopravu včetně MHD nebo cesťák pro 3 a více osob v autě), ubytování na kolejích VUT v Brně, občerstvení v průběhu soutěže

přihlášky:

Závodníci se přihlašují přes katedru sportu své školy na adresu ředitele soutěže (kundera@cesa.vutbr.cz)
Do přihlášky uvést: Jméno, příjmení, datum narození, škola, disciplína (fleret, kord, šavle)
Přihlášky do 20.11.2017

Poznámka:

Vyhlášení ihned po skončení soutěže, vítěz bude držitelem titulu "Akademický mistr ČR pro rok 2017"

Podmínka spuštění soutěže: 6 starujících ze 3 VŠ v jedné disciplíně.

Soutěž je finančně podpořená ČAUS.