Sportovní kroužek pro děti - atletika
10.2. - 16.6.2017

Pořadatel:Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
Místo a čas:

KDE: Sportovní areál VUT v Brně, Pod Palackého vrchem, Technická 14

KDY: každý pátek od 15:00 do 16:00

v pátek 17.3., 14.4. se kroužek nekoná z důvodu školních prázdnin nebo přidružených státních svátků

Ředitel soutěže:Kozlova Tereza, Mgr., Adamík Richard, Mgr.
Kdo:

děti 6 - 12 let

www:
Startovné/cena:

1 450,- Kč

sleva 100,-Kč pro ty, kteří absolvovali Sportovní pátky 2016 nebo Příměstské tábory 2016

přihlášky:

elektronicky

Elektronicky od 09.01.2017 do 09.02.2017
Přihlašování na akci skončilo 09.02.2017.

Poznámka:

Náplň kroužku: atletická průprava, nácvik atletických disciplín, doplňkové hry

Kroužek bude otevřen při minimálním počtu 12 dětí.

Možnost platby:

- v hotovosti (na recepci sportoviště)

- na účet

platba na účet:

Platba je možná pouze z účtu vedeného u peněžního ústavu v ČR, popřípadě lze vložit peníze na účet přímo v pobočce banky (ČSOB).

Nedoporučujeme platit u České pošty pomocí složenky, dochází často k chybám při skenování a vaše platba může být přiřazena k jinému variabilnímu symbolu.

Platbu poukažte na účet školy u ČSOB číslo 111043273/0300.

Variabilní symbol 8550700115.

Specifický symbol 1002171619.

Do zprávy pro příjemce nezapomeňte uvést jméno dítěte.

 

Není v silách instruktora, aby každé dítě zvlášť předával jeho rodiči. Je již na samotných rodičích, aby si sami děti ohlídali a přebrali v 16:00. Děkujeme za pochopení.