Sportovní kroužek pro děti - míčové a netradiční hry ZRUŠENO
10.2. - 16.6.2017

Pořadatel:Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
Místo a čas:

KDE: Sportovní areál VUT v Brně, Pod Palackého vrchem, Technická 14

KDY: každý pátek od 15:00 do 16:00

v pátek 17.3., 14.4. se kroužek nekoná z důvodu školních prázdnin nebo přidružených státních svátků

Ředitel soutěže:Bátorová Michaela, Mgr. et Mgr., Kotrbáček Václav, Mgr., Kundera Václav, Mgr., Pašek Miloslav, Ing. Mgr., Šťastný Jan, Mgr., Kozlova Tereza, Mgr., Brídlová Linda, Mgr.
Kdo:

děti 6 - 12 let

www:
Startovné/cena:

1 450,-Kč

sleva 100,-Kč pro ty, kteří absolvovali Sportovní pátky 2016 nebo Příměstské tábory 2016

přihlášky:

elektrnicky

Elektronicky od 09.01.2017 do 01.02.2017
Přihlašování na akci skončilo 01.02.2017.

Poznámka:

Náplň kroužku: základy a zábavné varianty her jako je přehazovaná, frisbee, házená, softbal, basketbal a další netradiční a týmové hry

Kroužek bude otevřen při minimálním počtu 10 dětí.

Možnost platby:

- v hotovosti (na recepci sportoviště)

- na účet

platba na účet:

Platba je možná pouze z účtu vedeného u peněžního ústavu v ČR, popřípadě lze vložit peníze na účet přímo v pobočce banky (ČSOB).

Nedoporučujeme platit u České pošty pomocí složenky, dochází často k chybám při skenování a vaše platba může být přiřazena k jinému variabilnímu symbolu.

Platbu poukažte na účet školy u ČSOB číslo 111043273/0300.

Variabilní symbol 8550700115.

Specifický symbol 1002171620.

Do zprávy pro příjemce nezapomeňte uvést jméno dítěte.