Sportovní kroužek pro děti - tenis a kondiční příprava začátečníci 9- ZRUŠENO
7.2. - 13.6.2017

Pořadatel:Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
Místo a čas:

KDE: Sportovní areál VUT v Brně, Pod Palackého vrchem, Technická 14

KDY: každé úterý od 14:00 do 15:00

v úterý 14.3. se kroužek nekoná z důvodu školních prázdnin nebo přidružených státních svátků

Ředitel soutěže:Hajnovič Ladislav, Mgr., Kozlova Tereza, Mgr.
Kdo:

děti 6 - 9 let

www:
Startovné/cena:

1 450,- Kč

sleva 100,-Kč pro ty, kteří absolvovali Sportovní pátky 2016 nebo Příměstské tábory 2016

přihlášky:

elektronicky

Elektronicky od 09.01.2017 do 01.02.2017
Přihlašování na akci skončilo 01.02.2017.

Poznámka:

Náplň kroužku: kondiční cvičení a hry, příprava v tělocvičně, doplňkové hry, od dubna přesun na venkovní tenisové kurty, tenisová průprava a cvičení, základy tenisu

Kroužek bude otevřen při minimálním počtu 6 dětí.

Možnost platby:

- v hotovosti (na recepci sportoviště)

- na účet

platba na účet:

Platba je možná pouze z účtu vedeného u peněžního ústavu v ČR, popřípadě lze vložit peníze na účet přímo v pobočce banky (ČSOB).

Nedoporučujeme platit u České pošty pomocí složenky, dochází často k chybám při skenování a vaše platba může být přiřazena k jinému variabilnímu symbolu.

Platbu poukažte na účet školy u ČSOB číslo 111043273/0300.

Variabilní symbol 8550700115.

Specifický symbol 0702171625.

Do zprávy pro příjemce nezapomeňte uvést jméno dítěte.