Sjezd řeky Jihlavy červen 2017
4.6.2017

Pořadatel:VSK VUT Brno
Místo a čas:

Termín: 04.06.2017

Sraz účastníků: v 7.15 hod na loděnici VUT v Brně, Veslařská, zastávka MHD Optátova, u mostu v Jundrově.

Trasa úseku: Mohelno - Ivančice, délka úseku: 18 km, WW 1-2. Zajištění: vesty, pádla, přilby, lodě/pálavy a kánoe/ a vodácké instruktory.

Ředitel soutěže:Nováková Svatava, Mgr.
Kdo:

studenti VUT, studenti jiných vysokých škol a veřejnost.

 

www:http://www.cesa.vutbr.cz/kalendar
Doprava:

zajištěna autobusem s vlekem, v případě menšího počtu účastníků bude zajištěna tranzitem.

Startovné/cena:

 

Cena:    400,-Kč   pro studenty VUT + 50 Kč roční členský příspěvek VSK VUT Brno (jednodenní akce).

1. členský příspěvek VSK VUT Brno jednodenní  akce : 50,- Kč

Uhraďte převodem na bankovní účet 2025838319/0800  do zprávy pro příjemce uveďte "Jméno a příjmení,  název jednodenní akce "

 Variabilní symbol: 300

2.Platba za jednodenní akci:  cena 400,- Kč za splutí Jihlavy se platí v hotovosti vedoucímu kurzu nejpozději 7 dní před kurzem.

V případě požadavku na kajak je cena vyšší o 30,- Kč.  V přihlášce je nutné uvést typ lodi.  Přihlášením na akci účastník potvrzuje, že umí plavat. 

Cena zahrnuje: dopravu účastníků autobusem s vlekem, zapůjčení vodáckého materiálu, přilby, vesty, lodě /pálavy a kánoe/ a vodácké instruktory.

 

Platba na místě :  v hodinách vodní turistiky na loděnici VUT, zastávka Optátova, úterý  16.30-18.00 hod,

                         Konzultační hodiny S. Novákové: úterý a středa: 11.30 -12.30 hod , Technická  2896/2, Brno , mobil: 732613208

 

 

                       

 

 

přihlášky:

elektronicky nebo e-mailem na : novakovas@cesa.vutbr.cz. vždy nejpozději 10 dní před konáním akce.

Zálohy jsou splatné v hodinách kanoistiky na loděnici VUT v Brně nebo v konzultačních hodinách S.Novákové tel.732613208.

Elektronicky od 13.02.2017 do 27.05.2017
Přihlašování na akci skončilo 27.05.2017.

Poznámka:

Kurzy sportovních specializací (letní a zimní) organizuje a zajišťuje Vysokoškolský sportovní klub VUT v Brně ve spolupráci s Centrem sportovních aktivit VUT v Brně (odborný garant kurzů) na základě Smlouvy o spolupráci.

Každý účastník akce, kurzu musí být členem VSK VUT v Brně

Členství VSK (vysokoškolský klub): 50,- Kč (platba vedoucímu kurzu předem hotově)  u jednodenní ch akcí.

V případě nízkého vodního stavu řek a malého počtu zájemců, může být akce zrušena.