Sjezd řeky Doubravky
28.10.2017

Pořadatel:VSK VUT Brno
Místo a čas:

Sraz účastníků : 28.10. 2017 v 8.00 hod na loděnici VUT v Brně, Veslařská ,zastávka Optátova MHD, u mostu v Jundrově.

Trasa úseku: Pařížov - Ronov. Délka úseku: 10 km, WW1-WW2. Zajištění: vesty, pádla, přilby, lodě a vodácký instruktor. Doprava tranzitem s vlekem.

Ředitel soutěže:Mgr. Nováková Svatava
Kdo:

studenti, zaměstnanci a veřejnost.

www:www.cesa.vutbr.cz/kalendář
Jídlo:

není v ceně

Doprava:

autobusem nebo tranzitem s vlekem.

Startovné/cena:

Cena: studenti VUT, veřejnost :   celkem 450 Kč (450 Kč platba v hotovosti na loděnici  +50 Kč příspěvek VSK Brno na účet VSK)

Cena :    450,-Kč   pro studenty VUT + 50 Kč roční členský příspěvek VSK VUT Brno (jednodenní akce).

1. členský příspěvek VSK VUT Brno jednodenní  akce : 50,- Kč

Uhraďte převodem na bankovní účet 2025838319/0800  do zprávy pro příjemce uveďte "Jméno a příjmení,  název jednodenní akce "

 Variabilní symbol: 300

2.Platba za jednodenní akci:  cena 450,- Kč za splutí Doubravky se platí v hotovosti vedoucímu kurzu na loděnici nebo v úředních hodinách Svatka Novákové,nejpozději 7 dní před kurzem.

 V přihlášce je nutné uvést typ lodi kajaK, pálava. Je možné zajistit dlouhý neoprén, cena za  zapůjčení 70 Kč. Přihlášením na akci účastník potvrzuje, že umí plavat. 

Cena zahrnuje: dopravu účastníků autobusem s vlekem, zapůjčení vodáckého materiálu, přilby, vesty, lodě /pálavy a kánoe/ a vodácké instruktory.

V ceně není zahrnut poplatek za splutí  30 Kč/ osobu, platí se na startu a platí si ho účastník sám.

 

Platba na místě :  v hodinách vodní turistiky na loděnici VUT, zastávka Optátova, úterý  a středa  16.00-17.30 hod,

                         Konzultační hodiny S. Novákové: úterý : 11.30 -12.30 hod , čtvrtek: 8,30-9,30 hod, Technická  2896/2, Brno , mobil: 732613208

 

 

přihlášky:

elektronicky nebo e-mailem na : novakovas@cesa.vutbr.cz vždy nejpozději 7 dní před konáním akce.

Zálohy jsou splatné v hodinách vodní turistiky nebo v konzultačních hodinách.

Kontaktní osoba Svatka Nováková tel.732613208, novakovas@cesa.vutbr.cz 

Elektronicky od 20.09.2017 (od 12:00) do 21.10.2017
Přihlašování na akci skončilo 21.10.2017.

Poznámka:

Přihlášením na kurz souhlasím s tím, aby TJ/SK zpracovávala a evidovala mé osobní údaje poskytnuté jí v souvislosti s mým členstvím a činností v TJ/SK. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na moje rodné číslo.

Dále souhlasím s tím, že TJ/SK je oprávněna poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, do centrální evidence příslušného sportovního svazu a současně příslušnému regionálnímu sdružení ČSTV a následně VV ČSTV k vedení evidence členské základny v ČSTV dle směrnic ČSTV a k identifikaci sportovce při soutěžích.

Osobní údaje, včetně rodného čísla, je TJ/SK oprávněna zpracovávat a evidovat i po ukončení mého členství v TJ/SK.

Prohlašuji, jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zákona č.101/2000Sb., v platném znění.