Sjezd řeky Doubravky
28.10.2017

Pořadatel:VSK VUT Brno
Místo a čas:

Sraz účastníků : 28.10. 2017 v 7.00 hod na loděnici VUT v Brně, Veslařská ,zastávka Optátova MHD, u mostu v Jundrově.

Trasa úseku: Pařížov - Ronov. Délka úseku: 10 km, WW1-WW2. Zajištění: vesty, pádla, přilby, lodě a vodácký instruktor. Doprava tranzitem s vlekem.

Ředitel soutěže:Nováková Svatava, Mgr.
Kdo:

studenti, zaměstnanci a veřejnost.

www:www.cesa.vutbr.cz/kalendář
Jídlo:

není v ceně

Doprava:

autobusem nebo tranzitem s vlekem.

Startovné/cena:

Cena: studenti VUT : 500,- Kč, veřejnost 550,- Kč.  

 

přihlášky:

elektronicky nebo e-mailem na : novakovas@cesa.vutbr.cz vždy nejpozději 7 dní před konáním akce.

Zálohy jsou splatné v hodinách vodní turistiky nebo v konzultačních hodinách.

Kontaktní osoba Svatka Nováková tel.732613208, novakovas@cesa.vutbr.cz 

Elektronicky od 20.09.2017 do 21.10.2017

Poznámka:

Přihlášením na kurz souhlasím s tím, aby TJ/SK zpracovávala a evidovala mé osobní údaje poskytnuté jí v souvislosti s mým členstvím a činností v TJ/SK. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na moje rodné číslo.

Dále souhlasím s tím, že TJ/SK je oprávněna poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, do centrální evidence příslušného sportovního svazu a současně příslušnému regionálnímu sdružení ČSTV a následně VV ČSTV k vedení evidence členské základny v ČSTV dle směrnic ČSTV a k identifikaci sportovce při soutěžích.

Osobní údaje, včetně rodného čísla, je TJ/SK oprávněna zpracovávat a evidovat i po ukončení mého členství v TJ/SK.

Prohlašuji, jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zákona č.101/2000Sb., v platném znění.