Přechod pohoří Rodnei, Rumunsko
1. - 8.9.2017

Pořadatel:CESA VUT v Brně
Vedoucí kurzu:doc. PaedDr. Korvas Pavel, CSc.
Místo:

Pohoří Rodnei, SV část Rumunska

Program kurzu:

Pětidenní přechod jednoho z nejpěknějších pohoří v Rumunsku na těžko, jedna jednodenní vycházka na lehko. Vlastní stany, spaní na tábořištích, turistika v nadm. výšce kolem 2000 m.

1.9. odjezd ve večerních hodinách z Brna
2. 9. Zahájení přechodu ze sedla Setref, tábořiště v sedle Petrii
3.9. ze sedla Petrii k jezeru pod Tarnita la Cruce, na lehko na nejvyšší vrchol Petrosul Rodnei
4.9. po hřebeni k Saua Gargalau, tábořiště v sedle
5.9. přes druhou nejvyšší horu Ineu k tábořišti u Lacul Lala Mica
6.9. přes sedlo Poiana Rotunda k busu, nocleh v sedle Prislop
7.9. půldenní vycházka na lehko do Borsy, večer odjezd do Brna
8.9. příjezd do Brna v ranních hodinách

Výstup kurzu:

Poznání málo navštěvované oblasti turisty.

Jídlo:

Vlastní

Ubytovnání:

Tábořiště - stan, spacák, karimatka.

Doprava:

Společně autobusem.

S sebou:

Všechny potřebné věci na turistiku. Účastníkům budou zaslány podrobné informace.

Sraz:

1.9. 2017 v podvečer, odjezd, doprava na místo startu přes noc.

Časový plán:

1.9. doprava na místo startu, 2.9. dokončení dopravy a zahájení přechodu, 3.-6. 9. přechod pohoří 7.9. jednodenní vycházka, odjezd domů přes noc 8.9. příjezd do Brna v ranních hodinách

Cena:

2800,-

Platí se  celá výše kurzu i s členským poplatkem do 1.6.2017.

Úhrada:

Členský příspěvek: 200,- Kč (viz. informace na závěr přihlašovacího formuláře)

Uhraďte převodem na bankovní účet 2025838319/0800  do zprávy pro příjemce uveďte "Jméno účastníka a název kurzu"

Variabilní symbol: 300

 

 Cenu kurzu: 2.600,- Kč

Uhraďte převodem na bankovní účet 2025838319/0800

Variabilní symbol: 119

Platby proveďte výhradně převodem z účtu u české banky popř. vkladem hotovosti na pobočce banky. Nepoužívejte platbu složenkou České pošty ani platby ze zahraničních účtů. 

Do zprávy pro příjemce nezapomeňte uvést příjmení, jméno a termín kurzu.

přihlášky:

Prostřednictvím přihlašovacího modulu CESA od 10.3.2017

V případě naplnění kurzu mohou další zájemci napsat mail vedoucímu (korvas@cesa.vutbr.cz), že mají zájem být náhradníky. Každý rok se obvykle najde místo pro 3-5 náhradníků.

Termín je zaplněn!

Další informace:

Bližší informace ke kurzu budou dodány včas všem přihlášeným účastníkům, kteří zaplatí v daném termínu. V případě potřeby dalších informací, na vyžádání u vedoucího akce: korvas@cesa.vutbr.cz.

„Kurzy sportovních specializací (letní a zimní) organizuje a zajišťuje Vysokoškolský sportovní klub VUT v Brně ve spolupráci s Centrem sportovních aktivit VUT v Brně (odborný garant kurzů) na základě Smlouvy o spolupráci“. Z tohoto důvodu se od letošního roku neplatí registrační poplatek jako v minulosti, ale každý účastník se stává pro daný rok členem VSK VUT Brno a platí členský příspěvek ve výši 200,-. Tato změna byla provedena z důvodu ekonomického i jednodušší organizace akce. Členský příspěvek obsahuje úrazové pojištění v zahraničí (není to pojištění pro léčebné výlohy v zahraničí) a slevy u firmy Adidas (40 %) v obchodě Lion Sport s.r.o.