Den sportu na VUT: Bouldering
17.5.2017

Pořadatel:CESA VUT v Brně
Místo a čas:

Boulder centrum VUT

14:00 - 16:00

Ředitel soutěže:Mgr. Kozlová Tereza
Kdo:

studneti, zaměstnanci VUT v Brně, veřejnost

www:
Startovné/cena:

studenti, U3V a zaměstnanci VUT v Brně zdarma

ostatní 50 Kč/os. (platba na místě) - lezecký trojboj

přihlášky:

elektronicky nebo na místě

Elektronicky od 01.04.2017 (od 12:00) do 16.05.2017
Přihlašování na akci skončilo 16.05.2017.

Poznámka:

Den otevřených dveří na bouldrovce VUT s lezeckým trojbojem, který proběhne mezi 14:00 a 16:00

disciplíny: lezení určené trasy, šplh na laně, výdrž ve shybu