Kvalifikace na ČAH 2017 ve florbalu mužů (Oblastní přebor Morava J)
10.5.2017

Pořadatel:CESA VUT v Brně, ČAUS
Místo a čas:

Sportovní hala VUT od 9 hod

Ředitel soutěže:Kotrbáček Václav, Mgr.
Kdo:

Studenti VŠ: VUT v Brně, MU Brno, VFU Brno, UTB Zlín, Univerzita obrany, VŠP Jihlava, Mendelu Brno

www:
Jídlo:

příspěvek na stravu 80,- Kč

Ubytovnání:

ne

Doprava:

příspěvek na dopravu dle pokynů ČAUS

přihlášky:

Potvrzení přihlášky do 4.5. 2017 na kotrbacek@cesa.vutbr.cz

Poznámka:

Vítěz získá titul "Oblastního přeborníka Morava Jih" a postupuje na ČAH 2017 do Prahy.