konference Pohybový aparát a zdraví II.
5. - 7.10.2017

Pořadatel:Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
Místo a čas:

Sportovní areál Pod Palackého vrchem

Ředitel soutěže:doc. PaedDr. Blahutková Marie, Ph.D., Mgr. Kozlová Tereza
www:
přihlášky:

http://www.cesa.vutbr.cz/tvurci-cinnost/konference-poradane-cesa/pazedu-ii-2017/prihlaska-na-konferenci 

Poznámka:

Informace o přihlašování, programu, ubytování atd. na http://www.cesa.vutbr.cz/tvurci-cinnost/konference-poradane-cesa/pazedu-ii-2017