Člověk a vztahy
14.10.2017

Pořadatel:CESA VUT v Brně
Místo a čas:

Šatnový objekt u sportovní haly Technická 3013/14

9:00 hod. - 11,30 hod.

Ředitel soutěže:doc. PaedDr. Blahutková Marie, Ph.D.
Kdo:

všichni zájemci o pohyb a zdraví, studenti U3V, studenti VUT

www:cesa.vutbr.cz
Startovné/cena:

studenti 100,- Kč ostatní zájemci 150,- Kč

Poznámka:

teoreticko praktické setkání

Přílohy: