DEN SPORTU NA VUT: Turistický zájezd na Schneealpe
16.5.2018

Pořadatel:CESA VUT v Brně
Místo a čas:

16.5.2018

Sraz: Parkoviště u OD Tesco za Hl. nádražím, 5,00, odjezd 5,05.

Ředitel soutěže:Bc. Vítová Pavla, DiS., doc. PaedDr. Korvas Pavel, CSc.
Kdo:

Studenti, zaměstnanci VUT v Brně

www:
Jídlo:

Vlastní

Doprava:

Společný bus.

Startovné/cena:

Cena akce je 500,-Kč, uhraďte převodem na účet č. 2025838319/0800  VS: 529

Cenu zájezdu uhraďte do 27.4.2018. Do poznámky uveďte své jméno!

Akce je realizována ve spolupráci s VSK VUT Brno. Z tohto důvodu je potřeba se stát pro tento rok členy klubu a zaplatit roční poplatek 50,-Kč na 2018 (pokud jste zaplatili letošní členský příspěvek již dříve, prosím neplaťte)

 

50,-Kč uhraďte převodem na účet č. 2025838319/0800  VS: 300

Uhraďte do 27.4.2018, do poznámky uveďte své jméno!

přihlášky:

Všichni zájemci se přihlásí elektronicky do systému CESA.

Protože je limitovaný počet 44 účastníků pro přihlášení do systému, další zájemci se mohou přihlásit jako náhradníci, v případě odhlášení některého účastníka budete informováni mailem. Přihlášky náhradníků pošlete na  korvas@cesa.vutbr.cz

 

Kurz organizuje a pořádá VSK VUT, odborným garantem programu je CESA. Členové VSK VUT mají zvýhodněnou cenu (bez 50,- Kč roční členský příspěvek VSK VUT Brno). Registrace členů a platba příspěvků probíhá u vedoucího kurzu pokud není v propozicích uvedeno jinak.

Přihlášením na kurz souhlasím s tím, aby VSK VUT v Brně zpracovávala a evidovala mé osobní údaje poskytnuté jí v souvislosti s mým členstvím a činností v TJ/SK. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na moje rodné číslo.

Dále souhlasím s tím, že TJ/SK je oprávněna poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, do centrální evidence příslušného sportovního svazu a současně příslušnému regionálnímu sdružení ČUS a následně VV ČUS k vedení evidence členské základny v ČUS dle směrnic ČUS a k identifikaci sportovce při soutěžích.

Osobní údaje, včetně rodného čísla, je TJ/SK oprávněna zpracovávat a evidovat i po ukončení mého členství v TJ/SK.

Osobní údaje členů VSK VUT Brno nebudou nikdy použity k jiným účelům, než k vedení evidence o členech a nebudou poskytovány ke komerčním ani jiným účelům.

Prohlašuji, jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zákona č.101/2000Sb., v platném znění.

Termín je zaplněn!

Poznámka:

Program: přechod východní částí pohoří Schneealpe, trasa je variabilní, je možné přejít nejvyšší vrchol Windberg nebo zvolit jednodušší trasu s menším převýšením kolem nejvyššího vrcholu, začátek v údolí pod Nasskamm, zakončení v Neubergu. Celková délka 20 km, doba tůry 7-8 hod.

Bližší údaje budou zaslány přihlášeným účastníkům 14 dní před akcí.

FOTOSOUTĚŽ 2018 - téma Sport na VUT, soutěž trvá do 31.10.2018!!! Foťte na akcích, kurzech, ve výuce, na Dni sportu, na akademických soutěžích, ... a posílejte fotky! Info zde: http://www.cesa.vutbr.cz/akce/1784-fotosoutez-quot-sport-na-vut-quot-2018