ZÁPIS do tělesné výchovy 2012/2013

Vážení studenti,

v úterý 18. září 2012 se v 18.00 hodin na adrese http://zapis.cesa.vutbr.cz/

otevře elektronický zápis do pestré nabídky sportovních specializací v rámci nepovinného předmětu „tělesná výchova“.

K elektronickému zápisu potřebujete znát svoje rodné číslo.

Již od začátku září si můžete prostudovat potřebné informace o sportu na VUT v Brně, můžete si vyzkoušet v testovacím provozu elektronickou formu zápisu a můžete také prostudovat připravenou rozvrhovou nabídku na zimní semestr.

Doporučujeme:

  • Přečíst si s předstihem všechny informace potřebné k zápisu a zavěšené na www.cesa.vutbr.cz/studenti a podle nich postupovat.

  • Při vlastním elektronickém zápisu nejdříve využít zápis do dvou neplacených sportů, teprve potom řešit zápis do sportů placených. Zápisový systém je nastaven tak, že zápis do placeného sportu neblokuje zápis zdarma.

Veškeré informace potřebné pro přihlášení a zápis do TV jsou pro studenty připraveny na adrese:

http://www.cesa.vutbr.cz/studenti/prihlaseni-a-zapis-do-tv-a-sportu.

Informace o platbách ve vybraných sportech jsou zavěšeny na adrese: http://www.cesa.vutbr.cz/studenti/pokyny-pro-platby-a-poplatky.

Na webových stránkách www.cesa.vutbr.cz se postupně budou v září doplňovat a zavěšovat další informace o informačních schůzkách ve vybraných sportech, o sportovní reprezentaci, o nových sportech v nabídce, o vzdělávacích kurzech s licencí , specializačních kurzech, odborných seminářích a workshopech (CŽV), o výcvikových sportovních kurzech, o turnajích a vysokoškolských ligách a ostatních aktivitách CESA.

Doufáme, že připravená pestrá nabídka pohybových aktivit uspokojí převážnou část studentů, i když v zimním semestru budou z důvodu rozsáhlé rekonstrukce uzavřena všechna sportoviště ve Fit Centru Machina na Kolejní 2:

  • Lekce fitness nejen pro ženy a skupiny bojových umění mají své specializace rozvrhově zařazeny v tělocvičnách Purkyňova a v tělocvičně F1(SA PPV).

  • V omezeném počtu jsou připravené lekce indoorcyclingu a veslování ve sportovním areálu PPV.

  • Zájemci o kondiční posilování mohou své podzimní tréninkové programy realizovat v komerčních posilovnách(např.Greenfitness, Blue Gym aj.) za studentské ceny a těšit se od ledna 2013 na novou posilovnu.

Pohybové aktivity jsou nedílnou součástí životního stylu vysokoškolských studentů. Využijte proto nabízenou možnost sportování na moderních sportovištích VUT v Brně pod odborným vedením kvalifikovaných zaměstnanců CESA. Zahájení cvičení je v pondělí 24.9.2012.

Brno, 4.9.2012

RNDr.Hana Lepková - ředitelka

CESA VUT v Brně