TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT V ZS 2019/2020

 

Centrum sportovních aktivit (CESA) připravilo pestrou nabídku sportů pro semestrální výuku, sportovních akcí a dlouhodobé soutěže v zimním semestru 2019 – 2020. Je zajištěno i několik nových aktivit.

Všechny aktuální informace k organizaci tělesné výchovy a sportu na VUT v zimním semestru akademického roku 2019 – 2020 jsou vyvěšeny na http://www.cesa.vutbr.cz/studium:

o   zájemci o reprezentaci školy v systému vysokoškolských soutěží kontaktujte včas svoje garanty sportů;
o   registrujte se do Ankety sportovec roku 2019 se svými sportovními úspěchy na http://www.cesa.vutbr.cz/aktuality/935-anketa-sportovec-roku-2019.
 

 

V novém akademickém roce se na sportující studenty těší

kolektiv zaměstnanců CESA

 

Brno, 4.9.2019