Kronika - významné události současnosti

Záznamy událostí jednotlivých roků jsou pořizovány na základě informací dostupných na webu CESA a VUT v Brně, publikovaných v Událostech VUT v Brně, ve výročních zprávách CESA a VUT v Brně a na základě podkladů dodaných z odborů CESA.

Fotografie použité v textu jsou publikovány se souhlasem jejich autorů a nabyvatelů.

Kronika je vedena v elektronické podobě chronologicky podle kalendářních roků. Pořizováním záznamů je pověřen pracovník zodpovědný za PR. Více informace o uplynulých akcích najdete ve Foto archivu.

2017    10boy a přednáška Adama Ondry

            AM ČR v boulderingu

            Den sportu

            Den dětí s VUT

            Boulder Open Air

            Open cup ve šplhu na laně

            Konference Pohybový aparát a zdraví II.

            Sjezdy řek

            přednášky doc. Blahutkové

            Fotosoutěž Sport na VUT

            Vyhlašování nejlepších akademických  sportovců

            Vánoční hry

2016    Den sportu

            Den dětí s VUT

            Boulder Open Air

            Pohár MDD v aerobiku

            Sjezdy řek

            Přednášky doc. Blahutkové

            Z místa na místo

            Podzimní handicap open

            Fotosoutěž Sport na VUT

            Vyhlašování nejlepších akademických  sportovců

            Vánoční hry

2015    Rozvoj komunikace a spolupráce pohybem a asertivita

            Přebor brněnských vysokých škol v eskymáckých obratech

            Sjezdy řek Divoká Orlice, zámecká Dyje, Jihlava

            Den sportu na VUT

            Den dětí s VUT

            Konference InTeg - Všechno jde, když se chce

            Boulder Open Air 2015

            37. Vodohospodářské sportovní hry 2015

            Z místa na místo

            Přednášky doc. Blahutkové

            Přednáška Adama Ondry a kampusový desetiboj

            Fotosoutěž Sport na VUT

            Vyhlašování nejlepších akademických  sportovců

            Vánoční hry

2014    Den sportu VUT

            Pohyb jako prevence úrazů seniorů - praktický seminář

            Den dětí

            Boulder open air

            Na vlastní pohon

            Dny fitness aneb rozvíjíme kondici

            Mýty a skutečnost v léčbě civilizačních onemocnění

            Výprava ke kořenům slackline do USA a expedice na Island - workshop s přednáškou

            Mikulášské splutí Svratky

            Vánoční hry

2013    Edukační mezioborová konference „Pohyb a zdraví“ (sborník přednášek)

            Ergonomie a zdravý životní styl na pracovišti - praktický seminář

            Cestopisná přednáška Never stop exploring - Marek Holeček

            Vánoční hry