Organizační struktura CESA

Organizační struktura CESA, složení vědecké a pedagogické rady a pracovních komisí CESA.

 

Ředitelství CESA

Ředitel CESA VUT v Brně     RNDr. Hana Lepková      lepkova@cesa.vutbr.cz        541 14 2270

Sekretariát                          Alena Řiháčková            rihackova@cesa.vutbr.cz     541 14 2281

 

Pedagogicko vědecký odbor CESA

Vedoucí                  RNDr. Hana Lepková                       lepková@cesa.vutbr.cz       541 14 2270

Oborová výuka    doc.PaedDr.Marie Blahutková, Ph.D.    blahutkova@cesa.vutbr.cz  541 14 2283

Fakultativní TV      Mgr. Václav Kotrbáček                      kotrbacek@cesa.vutbr.cz    541 14 9587

CŽV                         PaedDr. Marta Muchová                   muchova@cesa.vutbr.cz    541 14 9587

Tvůrčí aktivity        doc.PaedDr.Pavel Korvas, CSc.        korvas@cesa.vutbr.cz        541 14 9584

 

Zaměstnanci:

Profesor                 prof. PhDr. Jaroslav Motyčka, DrSc.   motycka@cesa.vutbr.cz     541 14 2279

Docent                 doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D.   blahutkova@cesa.vutbr.cz 541 14 2283

                              doc. MUDr. Luboš Hrazdira, CSc.       hrazdira@cesa.vutbr.cz 

                              doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc.       korvas@cesa.vutbr.cz         541 14 9584        

Odborný asistent   Mgr. Daniela Chlíbková, Ph.D.           chlibkova@cesa.vutbr.cz     541 14 9585

                              PhDr. Lucie Peričková, Ph.D.             perickova@cesa.vutbr.cz     541 14 2276

                              Mgr. Jana Šopíková, Ph.D.                sopikova@cesa.vutbr.cz 

                               Mgr. Jan Šťastný, Ph.D.                   stastny@cesa.vutbr.cz       541 14 9587

Asistenti                 Mgr. et Mgr. Michaela Bátorová        batorova@cesa.vutbr.cz     541 14 9585

                              Mgr. Václav Kotrbáček                     kotrbacek@cesa.vutbr.cz     541 14 9587

                               Mgr. Václav Kundera                        kundera@cesa.vutbr.cz     541 14 9584

                               RNDr. Hana Lepková                        lepkova@cesa.vutbr.cz      541 14 2270

                               PaedDr. Marta Muchová                   muchova@cesa.vutbr.cz     541 14 9587

                               Mgr. Ing. Miloslav Pašek                   pasek@cesa.vutbr.cz         541 14 9584

                               PaedDr. Milan Slezáček                    slezacek@cesa.vutbr.cz      541 14 9584

                              Ing. Jitka Zouharová                        zouharova@cesa.vutbr.cz  541 14 2282

                               Ing. Eliška Žáková                           elis.zem@centrum.cz 

Odborník specialista  Mgr. Richard Adamík                    adamik@cesa.vutbr.cz       541 14 3482

                                   Mgr. Linda Brídlová                      bridlova@cesa.vutbr.cz     541 14 9587

                                   Mgr. Svatava Nováková               novakovas@cesa.vutbr.cz    541 14 2283

                                   Bc. et Bc. Kamila Bedáňová          smrckova@cesa.vutbr.cz   541 14 3478

                                   Bc. Pavla Vítová, DiS.                   vitova@cesa.vutbr.cz 

TH pracovník              Mgr. Jan Pavelka, Ph.D.

Externí spolupracovníci

 

Ekonomicko personální odbor CESA

Vedoucí                       Ing. Jitka Zouharová                     zouharova@cesa.vutbr.cz 541 14 2282

Marketing a PR            Mgr. Tereza Kozlová                     pisova@cesa.vutbr.cz        541 14 2282

Zaměstnanci:               Mgr. Tereza Kozlová                    pisova@cesa.vutbr.cz       541 14 2282

                                    Alena Řiháčková                          rihackova@cesa.vutbr.cz   541 14 2281

                                    Milena Špinková, Dis                   spinkova@cesa.vutbr.cz    541 14 2277

                                    Ing. Jitka Zouharová                   zouharova@cesa.vutbr.cz  541 14 2282

                                            

Technicko provozní odbor CESA

Vedoucí                        Marián Kovács                            kovacs@cesa.vutbr.cz       541 14 3484 

Zaměstnanci:                Michaela Dvořáková    TH                 

                                     Romana Hrdličková      TH            hrdlickova@cesa.vutbr.cz 541 14 2286

                                     Marián Kovács            TH             kovacs@cesa.vutbr.cz      541 14 3484

                                     Ľuba Kovácsová         TH             kovacsova@cesa.vutbr.cz 541 14 3484

                                     Mária Urbánková        TH            urbankova@cesa.vutbr.cz 541 14 2286

                                     Václav Vacík              TH            vacik@cesa.vutbr.cz         541 14 3484

                                     Jolana Bolčáková      TH             bolcakova@cesa.vutbr.cz   541 14 9580

                                     Ing. Markéta Holá      TH             holam@cesa.vutbr.cz         541 14 9580

                                     Petr Mazálek              TH             mazalek@cesa.vutbr.cz     541 14 3970                   

                                     Miroslava Matyášová   dělnické povolání                               541 14 9580

                                     

PEDAGOGICKÉ RADY CESA

                Pedagogická oborová rada 

                               Doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D.

                               Doc. MUDr. Luboš Hrazdira, CSc.

                               Mgr. Daniela Chlíbková, Ph.D.

                               Doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc.

                               RNDr. Hana Lepková

                              

                Pedagogická oborová rada pro fakultní TV

                               Mgr. Linda Brídlová

                               Doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc.

                               Mgr. Václav Kotrbáček

                               RNDr. Hana Lepková

                               PaedDr. Marta Muchová

                               Mgr. Tereza Kozlová

 

PRACOVNÍ KOMISE CESA

              Komise BOZP

                               Marián Kovács

                               RNDr. Hana Lepková

                               PaedDr. Milan Slezáček

              Komise ediční a tvůrčího rozvoje

                               doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D.

                               Mgr. Daniela Chlíbková, Ph.D.

                               doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc.

                               RNDr. Hana Lepková

                               Ing. Jitka Zouharová

              Komise ekonomická

                               RNDr. Hana Lepková

                               Marián Kovács

                               Milena Špinková

                               Ing. Jitka Zouharová

              Komise marketingová

                               Michaela Dvořáková

                               Ľuba Kovácsová

                               RNDr. Hana Lepková

                               Mgr. Tereza Kozlová

                               Ing. Jitka Zouharová

              Komise pro modernizaci a rozvoj sportovních areálů

                               Marián Kovács

                               Mgr. Václav Kotrbáček

                               RNDr. Hana Lepková

                               Václav Vacík

                               Ing. Jitka Zouharová

              Komise pedagogická

                               Doc.PaedDr. Marie Blahutková, CSc.

                               Mgr. Václav Kotrbáček

                               RNDr. Hana Lepková

                               PaedDr. Marta Muchová

                               Ing. Jitka Zouharová

              Komise etická

                               Doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D.

                               Doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc.

                               Doc. MUDr. Luboš Hrazdira, CSc.

                               PaedDr. Milan Slezáček

                               RNDr. Hana Lepková

               Rada pro informační systém

                               Doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc.

                               Marián Kovács

                               RNDr. Hana Lepková

                               Mgr. Jan Šťastný

                               Václav Vacík

               Rada pro mezinárodní spolupráci

                               Doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D.

                               Doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc.

                               RNDr. Hana Lepková