Organizační struktura CESA

Organizační struktura CESA, složení rad a pracovních skupin a komisí CESA.

 

 

Ředitelství CESA

Ředitel CESA VUT v Brně     RNDr. Hana Lepková    

Sekretariát                          Alena Řiháčková      

Studijní oddělení (BSP ST)      Ing. Eliška Žáková      

 

Pedagogicko vědecký odbor CESA

Vedoucí                  RNDr. Hana Lepková                      

Oborová výuka     doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc.     

Fakultativní TV      Mgr. Václav Kotrbáček            

CŽV                         doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D.   

   - U3V                  PaedDr. Marta Muchová                

Tvůrčí aktivity        doc.PaedDr.Pavel Korvas, CSc.     

 

Zaměstnanci:

Docent                 doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D. 

                              doc. MUDr. Luboš Hrazdira, CSc.     

                              doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc.            

Odborný asistent   Mgr. Daniela Chlíbková, Ph.D.         

                              Mgr. Václav Kundera, Ph.D.              

                              Mgr. Svatava Nováková, Ph.D.         

                              PhDr. Lucie Peričková, Ph.D.            

                              Mgr. Jana Šopíková, Ph.D.               MD/RD

                               Mgr. Jan Šťastný, Ph.D.                   

                              Mgr. Olga Taušová, Ph.D.                                   

Asistenti                 Mgr. Richard Adamík                   

                              Mgr. Linda Brídlová  

                              Mgr. et Mgr. Michaela Bátorová                     

                              Mgr. Kamila Bedáňová

                               Mgr. Václav Kotrbáček                    

                               RNDr. Hana Lepková                    

                               PaedDr. Marta Muchová                  

                               Mgr. Ing. Miloslav Pašek                 

                              PaedDr. Milan Slezáček                                           

Odborník specialista      Bc. Pavla Vítová, DiS.                  

                                       Ing. Marian Dvořák                      

TH pracovník              Mgr. Jan Pavelka, Ph.D.

                                   Bc. Petr Hanák

 

Ekonomicko personální odbor CESA

Vedoucí                       Ing. Jitka Zouharová                    

Marketing a PR            Mgr. Tereza Kozlová                MD/RD

                                    Michaela Dvořáková 

Zaměstnanci:               Mgr. Tereza Kozlová                    

                                    Alena Řiháčková                        

                                    Milena Špinková, Dis                   

                                    Ing. Jitka Zouharová                   

                                            

Technicko provozní odbor CESA

Vedoucí                        Marián Kovács                            

Zaměstnanci:                Monika Bláhová          

                                     Romana Čechová 

                                     Ing. Markéta Holá           MD/RD

                                     Romana Hrdličková      

                                     Marián Kovács           

                                     Ľuba Kovácsová        

                                     Petr Mazálek                       

                                     Miroslava Matyášová  

                                     Karla Mráčková         

                                     

 

EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI CESA:

Studijní program – dle aktuální rozvrhové nabídky (DPP a DPČ)

Fakultativní TV – dle aktuálních rozvrhové nabídky (DPP a DPČ)

TPO – dle aktuální nabídky sezónních prací (DPP a DPČ)