Organizační struktura CESA

Organizační struktura CESA, složení rad a pracovních skupin a komisí CESA.

 

 

Ředitelství CESA

Ředitel CESA VUT v Brně     RNDr. Hana Lepková      lepkova@cesa.vutbr.cz        541 14 2270

Sekretariát                          Alena Řiháčková            rihackova@cesa.vutbr.cz     541 14 2281

Studijní oddělení (BSP ST)      Ing. Eliška Žáková         zakova@cesa.vutbr.cz        541 14 2276

 

Pedagogicko vědecký odbor CESA

Vedoucí                  RNDr. Hana Lepková                       lepková@cesa.vutbr.cz       541 14 2270

Oborová výuka    doc.PaedDr.Marie Blahutková, Ph.D.    blahutkova@cesa.vutbr.cz  541 14 2283

Fakultativní TV      Mgr. Václav Kotrbáček                      kotrbacek@cesa.vutbr.cz    541 14 9587

CŽV                         PaedDr. Marta Muchová                   muchova@cesa.vutbr.cz    541 14 9587

Tvůrčí aktivity        doc.PaedDr.Pavel Korvas, CSc.        korvas@cesa.vutbr.cz        541 14 9584

 

Zaměstnanci:

Docent                 doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D.   blahutkova@cesa.vutbr.cz 541 14 2283

                              doc. MUDr. Luboš Hrazdira, CSc.       hrazdira@cesa.vutbr.cz 

                              doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc.       korvas@cesa.vutbr.cz         541 14 9584        

Odborný asistent   Mgr. Daniela Chlíbková, Ph.D.           chlibkova@cesa.vutbr.cz     541 14 9585

                              PhDr. Lucie Peričková, Ph.D.             perickova@cesa.vutbr.cz     MD/RD

                              Mgr. Jana Šopíková, Ph.D.                sopikova@cesa.vutbr.cz      MD/RD

                               Mgr. Jan Šťastný, Ph.D.                   stastny@cesa.vutbr.cz       541 14 9587

Asistenti                 Mgr. et Mgr. Michaela Bátorová        batorova@cesa.vutbr.cz     541 14 9585

                              Mgr. Václav Kotrbáček                     kotrbacek@cesa.vutbr.cz     541 14 9587

                               Mgr. Václav Kundera                        kundera@cesa.vutbr.cz     541 14 9584

                               RNDr. Hana Lepková                        lepkova@cesa.vutbr.cz      541 14 2270

                               PaedDr. Marta Muchová                   muchova@cesa.vutbr.cz     541 14 9587

                               Mgr. Ing. Miloslav Pašek                   pasek@cesa.vutbr.cz         541 14 9584

                               PaedDr. Milan Slezáček                    slezacek@cesa.vutbr.cz      541 14 9584

                              Ing. Jitka Zouharová                        zouharova@cesa.vutbr.cz  541 14 2282

                               Ing. Eliška Žáková                           zakova@cesa.vutbr.cz        541 14 2276

Odborník specialista  Mgr. Richard Adamík                    adamik@cesa.vutbr.cz       541 14 3482

                                   Mgr. Linda Brídlová                      bridlova@cesa.vutbr.cz     541 14 9587

                                   Mgr. Svatava Nováková               novakovas@cesa.vutbr.cz    541 14 2283

                                   Bc. et Bc. Kamila Bedáňová          bedanova@cesa.vutbr.cz     MD/RD

                                   Bc. Pavla Vítová, DiS.                   vitova@cesa.vutbr.cz         541 14 3482

                                   Ing. Marian Dvořák                      dvorak@cesa.vutbr.cz        541 14 9584

TH pracovník              Mgr. Jan Pavelka, Ph.D.

Externí spolupracovníci

 

Ekonomicko personální odbor CESA

Vedoucí                       Ing. Jitka Zouharová                     zouharova@cesa.vutbr.cz 541 14 2282

Marketing a PR            Mgr. Tereza Kozlová                     kozlova@cesa.vutbr.cz        541 14 2282

Zaměstnanci:               Mgr. Tereza Kozlová                    kozlova@cesa.vutbr.cz       MD/RD

                                    Alena Řiháčková                          rihackova@cesa.vutbr.cz   541 14 2281

                                    Milena Špinková, Dis                    spinkova@cesa.vutbr.cz    541 14 2277

                                    Ing. Jitka Zouharová                    zouharova@cesa.vutbr.cz  541 14 2282

                                            

Technicko provozní odbor CESA

Vedoucí                        Marián Kovács                            kovacs@cesa.vutbr.cz       541 14 3484 

Zaměstnanci:                Michaela Dvořáková    TH            dvorakovam@cesa.vutbr.cz      

                                     Romana Hrdličková      TH            hrdlickova@cesa.vutbr.cz 541 14 2286

                                     Marián Kovács            TH             kovacs@cesa.vutbr.cz      541 14 3484

                                     Ľuba Kovácsová         TH             kovacsova@cesa.vutbr.cz 541 14 3484

                                     Ing. Markéta Holá      TH             holam@cesa.vutbr.cz        MD/RD

                                     Petr Mazálek              TH             mazalek@cesa.vutbr.cz     541 14 3970                   

                                     Miroslava Matyášová   TH          matyasova@cesa.vutbr.cz   541 14 9580

                                     Romana Čechová        TH          cechova@cesa.vutbr.cz       541 14  9580 

                                     Monika Bláhová          TH           blahova@cesa.vutbr.cz       541 14  9580 

                                     Karla Mráčková          TH           mrackova@cesa.vutbr.cz

                                     

 Externí spolupracovníci CESA:

prof. PhDr. Jaroslav Motyčka, DrSc.