Poradní sbory a pracovní skupiny

PORADNÍ SBORY A PRACOVNÍ SKUPINY CESA

 

Vedení CESA

RNDr. Hana Lepková – ředitel

doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D. – pedagogický tajemník

Mgr. Václav Kotrbáček – vedoucí oddělení fakultativní TV                             

doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc. – vědecký tajemník 

Ing. Jitka Zouharová – vedoucí EO

Marián Kovács – vedoucí TPO

PaedDr. Milan Slezáček – zástupce CESA v AS VUT

 

               Pedagogická rada pro fakultní TV

                                doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D.

                               Doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc.

                               Mgr. Václav Kotrbáček

                               RNDr. Hana Lepková

                               PaedDr. Milan Slezáček

                               Mgr. Jan Šťastný, Ph.D.

                               zástupce SKAS

                 Rada studijního programu ST

                                Korvas Pavel,  doc., PaedDr., CSc. – garant studijního programu (CESA);

                                předseda RSP CESA

                                Kolářová Jana, doc., Ing., Ph.D. (ÚBMI FEKT) – garant předmětu; člen RSP CESA

                                Kolář Radim, doc., Ing., Ph.D. (ÚBMI FEKT) – garant předmětu; člen RSP CESA

                                Šťastný Jan, Mgr., Ph.D. (CESA) – garant předmětu; člen RSP

                                Hrazdira Luboš, doc., MUDr., CSc. (CESA) – garant předmětu; člen RSP CESA

                                Prycl David, Mgr. - zástupce zaměstnavatelů a praxe; člen RSP CESA

               Rada pro tvůrčí činnost

                               doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D.

                               Mgr. Daniela Chlíbková, Ph.D.

                               doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc.

                               RNDr. Hana Lepková

                               Mgr. Jan Šťastný, Ph.D.

               Rada pro vnitřní hodnocení kvality 

                              doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D 

                              doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc.

                               Mgr. Václav Kotrbáček

                               Marián Kovács 

                              RNDr. Hana Lepková  

                              PaedDr. Milan Slezáček

                              Ing. Jitka Zouharová

                

PRACOVNÍ KOMISE CESA

              Komise BOZP

                               Marián Kovács

                               RNDr. Hana Lepková

                               PaedDr. Milan Slezáček

              Komise ekonomická

                               RNDr. Hana Lepková

                               Marián Kovács

                               L´uba Kovácsová

                               Milena Špinková

                               Ing. Jitka Zouharová

              Komise pro modernizaci a rozvoj sportovních areálů

                               Marián Kovács

                               Mgr. Václav Kotrbáček

                               RNDr. Hana Lepková

                               PaedDr. Milan Slezáček

                               Ing. Jitka Zouharová

              Komise etická      (projednáno AS VUT dne 24.4.2018) 

                              Doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D. 

                              Doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc. 

                              Doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. – ÚBMI FEKT

                              Ing. Marina Ronzhina, Ph.D. – ÚBMI FEKT

                              PaedDr. Milan Slezáček