Vědecká rada

Složení Vědecké rady CESA (schváleno AS 13.2.2018)

 

Předseda     RNDr. Hana Lepková (VUT CESA)

Tajemník    doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc. (VUT CESA)

Členové      doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. (VUT FEKT)

                 prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D. (VUT FEKT)

                 doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D. (UO, PF)

                 doc. Ing. Marek Penhaker, Ph.D. (VŠB - TU, FEI)

                 doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. (MU)