Do Beskyd na snowboard, běžky, lyže
2. - 5.1.2018

Pořadatel:VSK VUT Brno
Vedoucí kurzu:Chlíbková Daniela, Mgr.
Místo:

Javorníky

Program kurzu:

Zimní sporty všeho druhu, co kdo preferuje: snowboarding, splitboarding, lyžování, běžkování

Výstup kurzu:

zimní radovánky všeho druhu

Jídlo:

vlastní

Ubytovnání:

Karolinka v Javorníkách, ubytování v horské chalupě, kuchyň k dispozici

Doprava:

vlastní, doporučuji auto, získáme tím možnost jezdit ve více areálech v okolí

S sebou:

vybavení na zimní sporty

Sraz:

pondělí 1.1.2017 večer, bude upřesněno

Časový plán:

bude upřesněno na místě podle počasí a sněhových podmínek

Cena:

Bude ještě upřesněna podle počtu účastníků.

 

 

Úhrada:

Poplatek členství VSK na rok 2018: 200,-CZK

na účet:2025838319/0800, variabilní symbol 300

Nevratný registrační poplatek: 280,- CZK

na účet:2025838319/0800, variabilní symbol 500

Ubytování 3 noci: 250,- x 3 = 750,-CZK (hotově u vedoucího kurzu na místě)

Platby proveďte výhradně převodem z účtu u české banky popř. vkladem hotovosti na pobočce banky. Nepoužívejte platbu složenkou České pošty ani platby ze zahraničních účtů. 

Do zprávy pro příjemce nezapomeňte uvést příjmení, jméno a termín kurzu.

přihlášky:

elektronicky

Elektronicky od 30.10.2017 do 18.12.2017

Další informace:

Přihlášením na kurz souhlasím s tím, aby VSK VUT v Brně zpracovávala a evidovala mé osobní údaje poskytnuté jí v souvislosti s mým členstvím a činností v TJ/SK. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na moje rodné číslo.

Dále souhlasím s tím, že TJ/SK je oprávněna poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, do centrální evidence příslušného sportovního svazu a současně příslušnému regionálnímu sdružení ČSTV a následně VV ČSTV k vedení evidence členské základny v ČSTV dle směrnic ČSTV a k identifikaci sportovce při soutěžích.

Osobní údaje, včetně rodného čísla, je TJ/SK oprávněna zpracovávat a evidovat i po ukončení mého členství v TJ/SK.

Osobní údaje členů VSK VUT Brno nebudou nikdy použity k jiným účelům, než k vedení registrace o členech a nebudou poskytovány ke komerčním účelům.

Prohlašuji, jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zákona č.101/2000Sb., v platném znění.