Do JAVORNÍKŮ na SNOWBOARD, BĚŽKY, LYŽE_kurz ZRUŠEN
17. - 21.12.2018

Pořadatel:VSK VUT Brno
Vedoucí kurzu:Mgr. Chlíbková Daniela, Ph.D.
Místo:

Javorníky

 

 

Program kurzu:

Zimní sporty všeho druhu, co kdo preferuje: snowboarding, splitboarding, lyžování, běžkování

Výstup kurzu:

zimní radovánky všeho druhu

Jídlo:

vlastní

Ubytovnání:

Karolinka v Javorníkách, ubytování v horské chalupě, kuchyň k dispozici

Doprava:

vlastní, doporučuji auto, získáme tím možnost jezdit ve více areálech v okolí

S sebou:

vybavení na zimní sporty

Sraz:

bude upřesněno kde a kdy

 

 

Časový plán:

bude upřesněno na místě podle počasí a sněhových podmínek

Cena:

Poplatek členství VSK na rok 2018: 200,-CZK

na účet:2025838319/0800, variabilní symbol: 300

 

Nevratný registrační poplatek: 350,- CZK

na účet:2025838319/0800, variabilní symbol: 1807

Platby proveďte výhradně převodem z účtu u české banky popř. vkladem hotovosti na pobočce banky. Nepoužívejte platbu složenkou České pošty ani platby ze zahraničních účtů. 

Do zprávy pro příjemce nezapomeňte uvést příjmení, jméno a termín kurzu.

 

Ubytování: 1200,-CZK (hotově u vedoucího kurzu)

 

 

 

Úhrada:

Celkem (členství VSK, ubytování, registrační poplatek) 1750,- CZK.

 

 

 

přihlášky:

elektronicky

 

Elektronicky od 01.09.2018 (od 12:00) do 10.12.2018
Přihlašování na akci skončilo 10.12.2018.

Další informace:

Přihlášením na kurz souhlasím s tím, aby VSK VUT v Brně zpracovávala a evidovala mé osobní údaje poskytnuté jí v souvislosti s mým členstvím a činností v TJ/SK. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na moje rodné číslo.

Dále souhlasím s tím, že TJ/SK je oprávněna poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, do centrální evidence příslušného sportovního svazu a současně příslušnému regionálnímu sdružení ČSTV a následně VV ČSTV k vedení evidence členské základny v ČSTV dle směrnic ČSTV a k identifikaci sportovce při soutěžích.

Osobní údaje, včetně rodného čísla, je TJ/SK oprávněna zpracovávat a evidovat i po ukončení mého členství v TJ/SK.

Osobní údaje členů VSK VUT Brno nebudou nikdy použity k jiným účelům, než k vedení registrace o členech a nebudou poskytovány ke komerčním účelům.

Prohlašuji, jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zákona č.101/2000Sb., v platném znění.