Senioři - Turistika České Švýcarsko
20. - 24.5.2019

Pořadatel:VSK VUT Brno
Vedoucí kurzu:PaedDr. Muchová Marta, doc. PaedDr. Blahutková Marie, Ph.D., Mgr. Nováková Svatava
Místo:

Jetřichovice - České Švýcarsko

Program kurzu:

turistika

Jídlo:

polopenze

Ubytovnání:

penzion

Doprava:

busem

přihlášky:

Elektronicky od 15.12.2018 do 31.01.2019
Přihlašování na akci začíná 15.12.2018.