Senioři-rozvrh: pondělí 11:00-12:00 relaxační cvičení
30.9. - 13.12.2019

Pořadatel:CESA VUT v Brně
Vedoucí kurzu:PaedDr. Muchová Marta, doc. PaedDr. Blahutková Marie, Ph.D.
Místo:

FCM-zrcadlový sál

Program kurzu:

relaxační cvičení

přihlášky:

elektronicky

Elektronicky od 24.09.2019 (od 12:00) do 25.09.2019
Přihlašování na akci skončilo 25.09.2019.