Senioři-rozvrh: středa 9:00-10:00, práce s vl. tělem
30.9. - 13.12.2019

Pořadatel:CESA VUT v Brně
Vedoucí kurzu:RNDr. Lepková Hana, PaedDr. Muchová Marta
Místo:

tělocvična Purkyňova 95b

Program kurzu:

práce s vlastním tělem

S sebou:

ručník, bidon s vodou

přihlášky:

elektronicky

Elektronicky od 24.09.2019 (od 12:00) do 25.09.2019
Přihlašování na akci skončilo 25.09.2019.