Senioři-rozvrh: pátek 9:00-10:00, práce s vl.tělem
30.9. - 13.12.2019

Pořadatel:CESA VUT v Brně
Vedoucí kurzu:Kovácsová Ľuba, PaedDr. Muchová Marta
Místo:

tělocvična Purkyňova 95b

Program kurzu:

práce s vlastním tělem

přihlášky:

elektronicky

Elektronicky od 24.09.2019 (od 12:00) do 25.09.2019
Přihlašování na akci skončilo 25.09.2019.