Senioři - Sportovně poznávací kurz Luhačovice
9. - 12.5.2020

Pořadatel:VSK VUT Brno
Vedoucí kurzu:PaedDr. Muchová Marta, doc. PaedDr. Blahutková Marie, Ph.D., Mgr. Nováková Svatava, Ph.D.
Místo:

Luhačovice, hotel Harmonie

Program kurzu:

pěší turistika, cvičení - práce s vlastním tělem, aqua fitness.

Jídlo:

3x polopenze

Ubytovnání:

3x ubytování ve dvoulůžkových pokojích vybavených sociálním zařízením (WC, sprcha), TV-SAT.

Doprava:

vlastní

S sebou:

turistická výstroj, plavky, výstroj pro cvičení v tělocvičně.

Cena:

Poplatek členství VSK na rok 2020: 200,-CZK (jednorázová platba, pokud jste v roce 2020absolvovali jiný kurz, kde jste platili 200,- Kč členský příspěvek, další už neplatíte)

na účet:2025838319/0800, variabilní symbol 300

 

Cena kurzu: 2.700,-Kč

Zahrnuje: 3x ubytování, 3x polopenzi, 3x 1h.bazén, 3x 1h.tělocvična, parkování zdarma.

Platba: 2.000,- Kč záloha do 28.2.2020 hotově u M.Muchové nebo na recepci FCM

Doplatek do plné výše hotově nebo na recepci FCMdo 10.4.2020.

 

přihlášky:

elektronicky

Elektronicky od 20.01.2020 (od 12:00) do 28.02.2020

Další informace:

Přihlášením na kurz souhlasím s tím, aby VSK VUT v Brně zpracovávala a evidovala mé osobní údaje poskytnuté jí v souvislosti s mým členstvím a činností v TJ/SK. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na moje rodné číslo.

Dále souhlasím s tím, že TJ/SK je oprávněna poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, do centrální evidence příslušného sportovního svazu a současně příslušnému regionálnímu sdružení ČUS a následně VV ČUS k vedení evidence členské základny v ČUS dle směrnic ČUS a k identifikaci sportovce při soutěžích.

Osobní údaje, včetně rodného čísla, je TJ/SK oprávněna zpracovávat a evidovat i po ukončení mého členství v TJ/SK.

Osobní údaje členů VSK VUT Brno nebudou nikdy použity k jiným účelům, než k vedení evidence o členech a nebudou poskytovány ke komerčním ani jiným účelům.

Prohlašuji, jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zákona č.101/2000Sb., v platném znění.