Slovenské řeky 14.8 - 18.8.2020
14. - 18.8.2020

Pořadatel:VSK VUT Brno
Vedoucí kurzu:Mgr. Nováková Svatava, Ph.D.
Místo:

kemp Borová Sihoť u Liptovského Hrádku 4x,  

Program kurzu:
Návrh kurzu Slovenské řeky: 
 / kurz bude možné upravit vzhledem k aktuálnímu vodnímu stavu řek/ 

 Program kurzu:

 1.den - odjezd z Brna - do Liptovského Hrádku. Ubytování v kempu.
      Nácvik na lodích v kempu.
 2.den - Výjezd na Oravu.
      Nižná - Dolný Kubín -jízda na lodích.
      Cestou zastávka na Oravském podzámku a návrat do Lipt. Hrádku.
 3.den – Splutí Černého Váhu od vodní nádrže Černého Váhu do Liptovského
      Hrádku.
      Večer koupání v Liptovském Mikuláši /Tatralandia/ a návrat do
      Lipt. Hrádku.
 4.den - Odjezd ráno z Lipt. Hrádku na Dunajec
      Lysá – Krosčenko jízda na vodě a večer návrat do Liptovského Hrádku. 
V případě zájmu studentů a příznivého vodního stavu, je možné splutí Hornádu za poplatek 10 €.
Poplatek 10 €, není v cené a platí si to každý účastník sám v den splutí řeky.
 5.den - Splutí Oravy : Dolní Kubín - Kralovany a odjezd domů do Brna.
V případě nedostatku vody je možná pěší turistika podél Hornádu v soutěskách.
Jídlo:

Stravování : si zajišťuje každý sám po celou dobu kurzu

V kempu v Borové Sihoti je kuchyňka se 3 vařiči, teplá voda je k dispozici po celý den. V kempu je možné zakoupit základní potraviny, cestou ze sjíždění řek  se bude zastavovat na nákup.

 

Ubytovnání:

Ubytování : vlastní stany, spacáky, karimatky. Poplatek za kempy si platí každý účastník sám na místě, je zajištěna hromadná sleva. 

cca: 30 €/ za 4 noci.

V kempu Borová Sihoť  jsou sprchy v ceně za kemp.

Doprava:

doprava je zajištěna tranzitem s  vlekem po celou dobu kurzu

S sebou:

S sebou : stan, spacák, karimatku, malý vařič / v kempu jsou 3 vařiče k dispozici/, baterku, oblečení na vodu, pevnou obuv do lodě, oblečení na turistiku, nepromokavou bundu, plavky, pevnou obuv na turistiku, pláštěnku, sluneční brýle, plavky, krém na opalování, průkazku zdravotní pojišťovny a pojištění na Slovensko, zajišťuje si každý účastník sám, léky k osobnímu užívání, pokrývku hlavy, menší vak na svačinu do lodě, mobil s aktivovaným roamingem u operátora, pas nebo občanský průkaz. 

Na vodě pojedete bez zavazadel, tranzit bude po celou dobu pobytu s námi.

Sraz:

Sraz účastníků : 14.8.2020 v 9,00 hod   na loděnici VUT v Brně, Veslařská, zastávka MHD Optátova, u mostu v Jundrově. 

Zajištění: vesty, pádla, přilby,  lodě  /pálavy, kánoe/, vlek  a vodácké instruktory.

 

 

Cena:

Celková cena :  2. 600,- Kč za dopravu tranzitem  platí se na účet VSK : 115-2434530227/0100, variabilní symbol: 202017

                        a prosíme, o zaplacení do 11.8. 2020.

                       +  600,- Kč   /zapůjčení vodáckého materiálu , platba za materiál v hotovosti v den odjezdu na kurz/. 

                       +  200,- Kč roční členský příspěvek VSK VUT Brno na účet VSK (Roční členský příspěvek VSK VUT Brno: 200,- Kč  do 15.7. 2020) uhraďte převodem na bankovní účet 2025838319/ 0800 do zprávy pro příjemce uveďte: " Jméno a příjmení, název kurzu"   Variabilní symbol: 300

           cca 30 € - poplatek za ubytování  4 x v kempu/ hradí si každý sám v hotovosti, je domluvena hromadná sleva/. 

Celková cena zahrnuje: dopravu účastníků autobusem s vlekem po celou dobu kurzu, zapůjčení vodáckého materiálu, přilby, vesty,

lodě /pálavy a kánoe/,vlek a vodácké instruktory.

Cena zahrnuje základní úrazové pojištění (v případě úrazu bude účastník odškodněn za svoje zranění), nikoliv ale pojištění do zahraničí, účastnik kurzu si zajištuje toto pojištění sám. 

Přihlášením na akci účastník potvrzuje, že umí plavat. Každý se akce účastní dobrovolně a na vlastní nebezpečí. V případě nízkého vodního stavu řek, bude akce zrušena 7 dní před konáním akce. Program kurzu může být aktuálně upraven dle aktuálního vodního stavu řek.  

 

Úhrada:

Platba za dopravu: 2.600,- Kč.  

- platbu za dopravu zasílejte na účet VSK  číslo účtu: 115-2434530227/0100

- variabilní symbol: 202017

 

- do zprávy pro příjemce nezapomeňte uvést název kurzu, jméno a příjmení.

Termín pro úhradu za dopravu do 11.8. 2020

Platba je možná pouze z účtu vedeného u peněžního ústavu v ČR, popřípadě lze vložit peníze na účet přímo v pobočce ČSOB,

nedoporučujeme platit u České pošty pomocí složenky, dochází často k chybám při skenování a Vaše platba může být přiřazena k jiném VS

 +  600,- Kč   /zapůjčení vodáckého materiálu, platba za materiál v hotovosti v první den odjezdu na kurz/. 

 + 200,- Kč roční členský příspěvek VSK VUT Brno na účet VSK (Roční členský příspěvek VSK VUT Brno: 200,- Kč  do 15.7. 2019) uhraďte převodem na bankovní účet 2025838319/ 0800 do zprávy pro příjemce uveďte: " Jméno a příjmení, název kurzu"   Variabilní symbol: 300

         ´+  cca 30 € - poplatek za ubytování  4 x v kempu/ hradí si každý sám v hotovosti, je domluvena hromadná sleva/. 

přihlášky:

e-mailem na : novakovas@cesa.vutbr.cz. , nejpozději 30 dní před konáním akce.

elektronicky: u uvedeného kurzu na stránkách CESA VUT v Brně. 

Konzultační hodiny S. Novákové: středa: 9.00 - 10.00 hod ,čtvrtek 8,45 - 9,45 hod, Purkyňova 95, místnost 134, tělocvična Cesy,  Brno,

                          mobil: 732613208

Elektronicky od 05.03.2020 (od 12:00) do 11.08.2020

Další informace:

Každý účastník kurzu si zajistí sám základní pojištění na cesty a pojištění léčebných výloh na Slovensko,  a předloží v den odjezdu na kurz uzavření pojistky vedoucímu kurzu.

Při pojištění se jedná o vodní turistiku do WW 2.

Info ke kurzu: Mgr. Svatka Nováková, e-mail: novakovas@cesa.vutbr.cz, , mobil 732613208

Konzultační hodiny S. Novákové: středa: 9.00 - 10.00 hod ,čtvrtek 8,45 - 9,45 hod, Purkyňova 95, místnost 134, tělocvična Cesy, Technická  2896/2, Brno,

                          mobil: 732613208

 

Centrum sportovních aktivit VUT v Brně má právo kurz zrušit při malém počtu účastníků a požadovat manipulační administrativní poplatek.