Třídenní přechod Jeseníků
31.8. - 2.9.2020

Pořadatel:CESA VUT v Brně
Vedoucí kurzu:Mgr. Kundera Václav, Ph.D.
Místo:

Jeseníky

Program kurzu:

1. den: odjezd z Brna směr Karlova studánka, poté pěšky po turistických trasách na Praděd, v podvečer na Švýcárnu (cca. 20 km) 2. den: ze Švýcárny po turistických trasách přes Sokolí skálu, Vysoký vodopád, Studený potok, Bělá, Pod zaječí horou, Bělá pod Pradědem, Točník, Červená hora, Červenohorské sedlo, Švýcárna (cca. 25 km) 3. den: Ze Švýcárny na Červenou horu, Šerák, Obří skály na Ramzovou, odkud pojedeme vlakem do Brna.

Výstup kurzu:

Poznávání krás tuzemských hor

Jídlo:

Snídaně v ceně.

Ubytovnání:

TCh Švýcárna, snídaně v ceně kurzu

Doprava:

Zatím neupřesněno. V případě velkého zájmu a naplnění vlastního autobusu společně busem a cesta bude započítána do ceny kurzu. V případě menšího zájmu společně vlakem a doprava nebude zahrnuta do ceny kurzu.

S sebou:

Vhodná turistická obuv a oblečení, i náhradní pro případ horšího počasí. Opalovací krém, láhev na vodu, čelovka,

Sraz:

Bude upřesněno mailem přihlášeným.

Časový plán:

Viz. program kurzu.

Cena:

Bude upřesněna

Úhrada:

Členský příspěvek VSK VUT Brno: 50,-Kč (pokud nemáte uhrazen roční členský příspěvek 200,- Kč) Uhraďte převodem na bankovní účet 2025838319/0800 do zprávy pro příjemce uveďte "Jméno a název kurzu" Variabilní symbol: 300

Cenu kurzu: Uhraďte převodem na bankovní účet 115-2434530227/0100 Variabilní symbol: Platby proveďte výhradně převodem z účtu u české banky popř. vkladem hotovosti na pobočce banky. Nepoužívejte platbu složenkou České pošty ani platby ze zahraničních účtů. Do zprávy pro příjemce nezapomeňte uvést příjmení, jméno a termín kurzu.

přihlášky:

Elektronicky

Elektronicky od 01.05.2020 (od 12:00) do 24.08.2020

Další informace:

Dotazy na mail vaclav.kundera@vut.cz

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu termínu nebo zrušení kurzu vzhleem k aktuální situaci. V případě zrušení ze strany pořadatele bude vrácena celá částka účastníkům.