INSTRUKTOR ŠKOLNÍHO SNOWBOARDINGU
28.1.2017

Kvalifikace, která je určena pro vnitřní potřeby jednotlivců a subjektů (akreditace ministerstvem školství). Opravňuje samostatně plánovat, vést, řídit a vyhodnocovat proces výuky snowboardingu všech věkových kategorií.

Je určen všem zájemcům, kteří chtějí vykonávat funkci instruktora snowboardingu na školních lyžařských a snowboardových kurzech, v snowboardových a lyžařských školách a oddílech, případně se chtějí zdokonalit v snowboardové technice nebo se o snowboardingu dozvědět něco více.

Studenti, případně jiní zájemci, mohou po úspěšném absolvování kurzu získat kvalifikaci "Instruktor základního (školního) snowboardingu".

 

Pořadatel:CESA VUT v Brně
Garant:Chlíbková Daniela, Mgr.
Podmínky:

Podmínky:
Délka školení je v rozsahu 50 hodin. Kvalifikace neopravňuje ke zřízení živnostenského listu.

Předpokladem absolvování kurzu je :

zájem o snowboarding
solidně zvládnutá technika snowboardingu
základní orientace v problematice snowboardingu

Místo:

Bedřichov v Jizerských horách

Termín:

28.1. - 1.2. 2017

Program:

Program:

Praktická zkouška, znalostní test.

Časový plán:

bude upřesněn

Cena:

Kurzovní poplatek, který zahrnuje cenu za licenční výuku (nezahrnuje pobyt na kurzu), zaplatit převodem na účet:

900,- Kč studenti VUT
1800,- Kč ostatní

Dále do 13.1. odevzdat celou částku na ubytování 1200,-Kč (4 noci). Další náklady na kurz (ubytování, permanentka) budou uhrazeny na místě.

Úhrada:

Platba na účet pouze kurzovní poplatek 900,- Kč studenti VUT (1800,- Kč ostatní)

  • termín pro úhradu do 13.1. 2017
  • platba je možná pouze z účtu vedeného u peněžního ústavu v ČR, popřípadě lze vložit peníze na účet přímo v pobočce ČSOB
  • nedoporučujeme platit u České pošty pomocí složenky, dochází často k chybám při skenování a Vaše platba může být přiřazena k jinému VS
    • platbu poukažte na účet školy u ČSOB číslo: 111043273/0300
    • variabilní symbol: 8550700004
    • specifický symbol: 2801171601
  • do zprávy pro příjemce nezapomeňte uvést svoje jméno

přihlášky:
Pro pružnou komunikaci uvěďte kontaktní e-mail i mobilní číslo

Elektronicky od 1.09.2015 do 31.12.2016

přihlášky:

 

 Přihlášky po termínu pouze u vedoucího kurzu.

Elektronicky od 01.09.2016 do 13.01.2017
Přihlašování na akci skončilo 13.01.2017.

Ubytování:

horská chata Bedřichov

900 Kč (3 noci) nevratná platba na ubytování v hotovosti u vedoucího kurzu do 13.1.2017

 

Další informace:

 

Kdykoliv na chlibkova@cesa.vutbr.cz 

 

Doprava na místo a zpět je individuální!

Další informace:
Budou zaslány přihlášeným.

 

Informace také na snowboardovém kondičním tréninku.

 

Přihlášky po termínu pouze u vedoucího kurzu.