Pro firmy a sportovní kluby

Spolupráce s firmami v oblasti studia

Mezioborové studijní programy s Fakultou podnikatelskou zaměřené na sport jsou tvořeny a realizovány s ohledem na odbornost a dovednosti absolventů, které vycházejí z požadavků sportovní a tělovýchovné praxe.

V průběhu druhého ročníku probíhají odborné praxe studentů ve sportovních a tělovýchovných zařízeních nebo sportovních organizacích. Vítáme také zájem odborníků z praxe o přednášky, semináře, aj., které bychom mohli začlenit do výuky jednotlivých předmětů.

 

Řešení úloh pro sportovní praxi

S výukou studentů souvisí i řešení diplomových a bakalářských prací. Vítáme jakékoliv návrhy témat. Pište na info@cesa.vutbr.cz.