Rozvrhy sportů

Gymnastická průprava

Garant:

Aktuality:

Hodiny tělesné výchovy, probíhající na pronajímaných sportovištích (bazény, ledová plocha, Sokol Brno I.) jsou zpoplatněny - studenti si přispívají na nájem sportoviště.

Platba těchto sportů probíhá převodem na účet viz. Pokyny pro platby.

Příspěvek za gymnastickou průpravu: semestr / 1 zápis 300,- Kč je třeba uhradit do 11.2.2018. 

Pokud si studenti sami v IS neodregistrují v semestrální výuce přihlášený sport do 10.2.2018, i když nebudou výuku navštěvovat, bude po nich ekonomické oddělení rektorátu VUT v Brně vymáhat neuhrazenou pohledávku ve výši poplatku. Zrušení sportu v průběhu semestru je možné jen ze zdravotních důvodů na základě písemné žádosti a lékařské zprávy.

 

 

9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18
po
út
st
čt
so
ne

Anotace:

Ideální doplněk pro všechny druhy sportů, především pro: aerobik, tanec (freestyle, break dance, foramce, ...), free running, fitness, kondiční trénink, atletika, aj.

Výuka je zaměřena na základní prvky gymnastické průpravy, od kotoulu, přes přemety, po salta.

Základní prvky všech sportovně gymnastických nářadí:

Muži - prostná, přeskok, hrazda, bradla, kruhy, kůň na šíř
Ženy - prostná, přeskok, bradla, kladina  

Nejedná se o gymnastický trénink, ale o všestraný pohyb zábavnou formou pod vedením a s dopomocí trenéra!

Výuka probíhá v plně vybavené gymnastické tělocvičně:

  • velká trampolína
  • trampolínový pás
  • molitanová jáma (ideální pro nácvik akrobatických prvků, např. salta, přemety, atd.)
  • odprůžená plocha pro nácvik akrobacie
  • veškeré gymnastické nářadí a pomůcy (hrazda, kruhy, bradla, molitanové kostky, nakloněné plošiny atd.)

 

TURNAJE A AKCE - Vánoční hry, Den sportu, aj. (vhodné pro náhradu zameškané výuky)

KURZY - nadstavbová aktivita ve spolupráci s VSK VUT Brno

 

 

Akce

Katalogové listy