Rozvrhy sportů

Cross trénink

Garant:

Aktuality:

Hodiny tělesné výchovy, probíhající na pronajímaných sportovištích (bazény, ledová plocha, Sokol Brno I., Workoutbrno) jsou zpoplatněny - studenti si přispívají na nájem sportoviště.

Platba těchto sportů probíhá převodem na účet viz. Pokyny pro platby.

Příspěvek za cross trénink:    semestr / 1 zápis 960,00 Kč  je třeba uhradit do 11.2.2018. 

Pokud si studenti sami v IS neodregistrují v semestrální výuce přihlášený sport do 10.2.2018, i když nebudou výuku navštěvovat, bude po nich ekonomické oddělení rektorátu VUT v Brně vymáhat neuhrazenou pohledávku ve výši poplatku. Zrušení sportu v průběhu semestru je možné jen ze zdravotních důvodů na základě písemné žádosti a lékařské zprávy.

Upozornění: podobu rekonstrukce nebudou k dispozici sprchy.

 

8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18
po
út Jakub Kyrš Jakub Kyrš
st
čt
so
ne
 
Tréninkové centrum Workoutbrno

Anotace:

Semestrální kurz cross tréninků připravený ve spolupráci s tréninkovým centrem Workoutbrno je pohybový program, který má za cíl naučit studenty základní principy pohybu, cvičení s vlastní vahou, cvičením s olympijskou osou a cvičení s kettlbelem v obměňovaných formách intenzity a objemu. Díky tomuto programu nebudete dělat neustále to samé, ale budete se učit a zkoušet nové věci, které budou mít řadu provedení tak, aby je zvládli i začátečníci.  V kurzu se bude pracovat i s atletickými žebříky, zátěžovými saněmi, aquawaky a jinými pomůckami, které v normální posilovně nenajdete.

Cvičení je vhodné jak pro úplné začátečníky tak pro mírně pokročilé a slouží k všestrannému rozvoji pohybových schopností. Délka lekce 90 min včetně rozcvičky a závěrečného strečinku.

Tréninky jsou vedeny trenéry s licencí.

Semestrální výukový plán tvoří 3 bloky cvičení:

3 lekce - technika cviků s vlastním tělem např. silové dýchání, dřep, shyb, klik, aj.,

5 lekcí - technika základních silových cviků s olympijskou osou,

4 lekce - technika cviků s KETTLEBELLEM.

 

Odborné vedení:

Mgr. Jakub Kyrš, e-mail: jakub.kyrs@gmail.com

 

Katalogové listy