Rozvrhy sportů

Fitness aktivity - Práce na mobilitě 1

Garant:

9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18
po
út
st
čt
so
ne

Anotace:

Movement (česky pohyb) je tréninková filosofie popsaná Ido Portalem, je založena na učení se novým pohybovým dovednostem. Jedná se tedy o zkoumání možností lidského těla, přičemž důraz je kladen na zvyšující se komplexitu naučených pohybů. Díky schématu izolace-integrace-improvizace, budou účastníci bezpečně provedeni procesem učení.

O movementu lze částečně hovořit jako o snaze získat všechno, čeho je člověk schopen dosáhnout, avšak jen do úrovně, kdy v dané činnosti, by byl označen pouze jako průměrný, to proto, že učení se novým věcem z úrovně začátečník – až na průměrný má vždy největší užitek jak pro zvýšení tělesné kondice, tak pro vývoj mozku.

Movement však není jen nekonečný hon za novými schopnostmi, ale hlavně jejich využití pro vyjádření sebe sama.

Obsah předmětu (anotace): letní semestr

V hodinách bude probírána hlavně mobilita, tedy flexibilita kombinovaná se sílou. Tyto vlastnosti dokáží usnadnit každodenní život, omezit zranění a zajistit dlouhověkost pohybového aparátu.

Zvýšení mobility bude v hodinách dosaženo pomocí pohybových her a individuální práce každého jednotlivce. V hodinách budou probírány a aplikovány techniky posílení vazů sloužící k prevenci proti zranění.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:

Skupinová forma cvičení vhodná pro začátečníky i pokročilé.

Z = (začátečníci) – Získání zkušeností jak začít pracovat na rozsahu pohybu i pro opravdu velmi ztuhlé případy

P = (pokročilý) – Získání nových nástrojů pro práci na jejich dalším rozvoji rozsahu pohybu

Cíl předmětu:

  •          Posílení vazů
  •          Zvýšení mobility
  •          Uvědomování si vlastního těla
  •          Příprava na různorodou fyzickou zátěž
  •          Prevence proti zranění

Výsledky učení předmětu:

Získání celého zásobníku cviků pro trénování rozsahu pohybu a prevenci zranění, a jejich následnou správnou aplikaci – zpevnění fasciálních řetězců v oblastech páteře, kyčlí, kolen, ramen, loktů, zápěstí i kotníků. 

Osnova výuky:

         1. hodina: Seznámení s BOZP, krátký úvod k tomu co bude plánem v následujících hodinách, seznámení se za minimální verbální konverzace pohybovými hrami, a učení se prvním izolovaným pohybům.

         2. hodina: Seznámení s BOZP, pohybové hry, úvod do problematiky práce na fasciálních řetězcích, lokomoce

         3. hodina: Seznámení s BOZP, pohybové hry, pokračování problematiky práce na fasciálních řetězcích, lokomoce

         4. hodina: práce na mobilitě, zaměření na páteř

         5. hodina: práce na mobilitě, pokračování práce na páteři

         6. hodina: práce na mobilitě, zaměření na kolena a kyčle

         7. hodina: práce na mobilitě, pokračování práce na kolenech a kyčlích, horse-stance

         8. hodina: práce na mobilitě, zaměření na ramena

         9. hodina: práce na mobilitě, pokračování práce nejen na ramenech, ale i lopatkách

        10. hodina: práce na mobilitě, zaměření kotníky a zápěstí, příprava na stojku

        11. hodina: práce na mobilitě, práce na klenbě chodidla

        12. hodina: pohybové hry

 

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zmeškané výuky:

Pravidelná účast na hodinách formou prezenční listiny. Povoleny 2 neomluvené absence. Ostatní lze nahradit v jiných hodinách garantované Dr. Muchovou.

 

Doporučená literatura:

Kniha pronikající do problematiky fasciálních řetězců, řeší jak izolovat tělesný problém a následně ho opravit.

MYERS, Thomas W. 2009. Anatomy trains: myofascial meridians for manual and movement therapists. 2nd ed. New York: Elsevier. ISBN 978-0-443-10283-7.

Ido Portal - Hlavní představitel movementu.

https://www.youtube.com/watch?v=W0Wr7HsylE0

Petr Růžička - Pohyb je život. Přímý student Ida.

https://www.petrruzicka.com/blog/

 

Vyučující: Zbyněk Fajtl

 

TURNAJE A AKCE - Vánoční hry, Den sportu, aj. (vhodné pro náhradu zameškané výuky)

KURZY - nadstavbová aktivita ve spolupráci s VSK VUT Brno: http://www.cesa.vutbr.cz/kurzy/1863-sportovni-kurz-u-more

Akce

Katalogové listy