Rozvrhy sportů

Lední hokej

Garant:

Aktuality:

Hodiny tělesné výchovy, probíhající na pronajímaných sportovištích (bazény, ledová plocha, Sokol Brno I.) jsou zpoplatněny - studenti si přispívají na nájem sportoviště.

Platba těchto sportů probíhá převodem na účet viz. Pokyny pro platby.

Příspěvek za lední hokej: semestr / 1 zápis 480,- Kč je třeba uhradit do 11.2.2018. 

Pokud si studenti sami v IS neodregistrují v semestrální výuce přihlášený sport do 10.2.2018, i když nebudou výuku navštěvovat, bude po nich ekonomické oddělení rektorátu VUT v Brně vymáhat neuhrazenou pohledávku ve výši poplatku. Zrušení sportu v průběhu semestru je možné jen ze zdravotních důvodů na základě písemné žádosti a lékařské zprávy.

Upozornění: vzhledem k možným provozním změnám na hokejových halách může dojít k nepravidelným časovým posunům některých tréninků oproti vypsaným hodinám v rozvrhu, sledujte proto průběžně rozpis ledů.

 

9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18
po
út
st
čt
so
ne

Anotace:

Herní a tréninkové hodiny bez rozlišení výkonnosti určené především pro rekreační hráče ledního hokeje.

Do výuky je doporučena kompletní výstroj, minimální výstroj brusle, hokejka, helma, rukavice, holeně a lokty. Hokejovou výstroj nelze nechávat v kabině.

Hokejová škola pro hobby hráče nabídka tréninků zaměřených více na techniku bruslení a individuální činnosti hráče.

SPORTOVNÍ REPREZENTACEAktivní hráči (minimálně krajská soutěž - muži nebo liga dorostu) se zájmem o reprezentaci VUT v akademických soutěžích kontaktujte garanta a pošlete krátké curriculum (kde hrajete, jakou soutěž, na jakém postu příp. jakých úspěchů jste dosáhli). Zájemci o sportovní reprezentaci školy se mohou zapojit do společné přípravy v hodinách pro pokročilé (P) nebo ve speciálně zaměřených hodinách s náborem na začátku semestru (V).

R/K = rekreačně-kondiční herní a tréninkové hodiny určené především pro "hobby" hráče. Doporučená kompletní výstroj.
= hokejová škola pro "hobby" hráče. Minimální výstroj brusle, hokejka, helma, rukavice, holeně a lokty.
     

 

http://www.sportcentrumluzanky.cz

 

TURNAJE A AKCE - Vánoční hry, Den sportu, aj. (vhodné pro náhradu zameškané výuky)

KURZY - nadstavbová aktivita ve spolupráci s VSK VUT Brno

Akce

Katalogové listy