Rozvrhy sportů

Plavání

Garant:

Aktuality:

Hodiny tělesné výchovy, probíhající na pronajímaných sportovištích (bazény, veslování na vodě, ledová plocha, Sokol Brno I.) jsou zpoplatněny - studenti si přispívají na nájem sportoviště.

Platba těchto sportů probíhá převodem na účet viz. Pokyny pro platby.

Příspěvek za plavání: semestr/1 zápis 370,- Kč  je třeba uhradit do 7.2.2020 za I. kolo zápisu (do 14.2. za II. kolo zápisu).  

Registrace zapsaných a neuhrazených hodin budou v souladu s termíny uvedenými v Časové struktuře akademického roku CESA zrušeny.

Upozornění: zahájení výuky v týdnu od 17.2.2020.

9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18
po
út
st
čt
so
ne

Anotace:

Předmět je realizován ve výukových hodinách pod odborným vedením zaměřených na výuku a nácvik plaveckých dovedností s následným zdokonalování plavecké techniky a odstraňování nedostatků v plavecké technice. Pro pokročilejší plavce je výuka zaměřena na kondiční a výkonnostní trénink.

Studenti se ve výuce seznámí se všemi plaveckými způsoby (znak, kraul, prsa i motýlek) spolu s prvky vodní záchrany a podle úrovně svých schopností mají možnost své dovednosti zdokonalit a prohloubit.

Je možné využít volné a kondiční plavání ve večerních hodinách, ve kterém studenti plavou podle svého či trenérem předloženého tréninkového plánu. Trenér studentům individuálně radí do techniky.

Obsah předmětu:

  • výuku základních plaveckých dovedností,
  • výuka všech plaveckých stylů podle úrovně schopností studentů,
  • zdokonalování plavecké techniky a odstraňování nedostatků,
  • kondiční a výkonnostní trénink (včetně plavecké reprezentace),
  • volné plavání

Plaveme i ve zkouškovém období pondělí až čtvrtek 19,00 - 20,00 hod dle aktuálního rozvrhu na zkouškové období.

Je možné navštěvovat zdravotní a rehabilitační plavání s fyzioterapeutem na bazénu Družstevní v Řečkovicích, kde není voda čištěna chlórem tudíž je vhodná i pro alergiky (není rozvrhováno). 

SPORTOVNÍ REPREZENTACE – zájemci o sportovní reprezentaci školy v systému vysokoškolských přeborů musí kontaktovat garanta sportu a mohou se zapojit do společné přípravy v hodinách pro pokročilé (P) nebo ve speciálně zaměřených hodinách s náborem na začátku semestru (V).

Studenti jsou rozděleni do kategorií dle plaveckých dovedností na:

N

 

Z

 

 

MP

 

Neplavci - na konci výuky studenti zvládnou základní plavecké dovednosti a jeden plavecký způsob

Začátečníci - určeno pro slabší plavce, kteří umí jen jeden plavecký způsob s chybami, dělá jim problém výdech do vody a splývání. Výuka bude zaměřena na základní plavecké dovednosti a na výuku znaku a kraulu a základy prsařské techniky. Výuka probíhá na bazénu TJ Lesná.

Mírně pokročilí – určeno pro plavce, kteří umí základní plavecké dovednosti (výdech do vody, ležet na vodě, splývání aj.), dobře jeden plavecký způsob a zvládají další plavecký způsob s chybami. Výuka bude zaměřena na zdokonalení techniky všech čtyř plaveckých způsobů (Z,K,P,M). Výuka probíhá na bazénu za Lužánkami a pro slabší MP na bazénu TJ Lesná.

P

 

K

 

Pokročilí – určeno pro středně pokročilé plavce, kteří umí plavat dvěma plaveckými způsoby velmi dobře a další dva způsoby s chybami. Výuka bude zaměřena na zdokonalování plavecké techniky a rozvoj kondice (bazén Lužánky).

Kondiční – určeno pro pokročilé plavce s dobrou plaveckou technikou všech čtyř plaveckých způsobů. Výuka je zaměřena na budování kondice a zdokonalení plavecké techniky (bazén Lužánky).

Výkonnostní

 

V této kategorii plavou velmi pokročilí plavci, kteří zvládnou všechny plavecké způsoby a uplavou minimálně 600m za 12 min (bazén Lužánky).

V

 

Výběr - trénink reprezentačního výběru plavců – současní i bývalí závodní plavci, kondiční a výkonnostní plavci. Tréninky i nábor probíhá úterý a čtvrtek 20-21 na bazénu Za Lužánkami po předchozí domluvě emailem: batorova@cesa.vutbr.cz.

Volné a kondiční plavání

  

Zdravotní plavání

 

Ve volném a kondičním plavání studenti plavou dle vlastního či vyučujícím předloženého tréninku. Vyučující radí studentům do jejich plavecké techniky, čímž dochází k zlepšení výkonnosti a omezení přetěžování segmentů těla (krční a bederní páteř, kolena aj.) z důvodů chyb v technice plavání.

 

Ve zdravotním a rehabilitačním plavání probíhá rehabilitační a výukové plavání s fyzioterapeutem s ohledem na individuální zdravotní omezení studentů na bazénu Družstevní Řečkovice, kde není voda chlórovaná a tedy je vhodná i pro alergiky, astmatiky a studenty s atopickými ekzémy apod.

AF, AQ

 

Aqua-fitness na základě získání základních plaveckých dovedností navazuje prvky kondičního cvičení ve vodě s následnými cvičeními Aqua–aerobiku.

VČA

  Volnočasové aktivity pro studenty jiné VŠ a veřejnost (Platba na místě dle ceníku CESA). Zájemci mohou volně plavat pod vedením  trenéra nebo absolvovat výuku všech plaveckých způsobů.

 

TURNAJE A AKCE - Vánoční hry, Den sportu, Semestrální ukončení plavání aj. (vhodné pro náhradu zameškané výuky)

KURZY - nadstavbová aktivita ve spolupráci s VSK VUT Brno

  

 

 

 

Akce

Katalogové listy