Rozvrhy sportů

Plážový volejbal

Garant:

Aktuality:

Hodiny tělesné výchovy, probíhající na pronajímaných sportovištích (bazény, ledová plocha, Sokol Brno I.) jsou zpoplatněny - studenti si přispívají na nájem sportoviště.

Platba těchto sportů probíhá převodem na účet viz. Pokyny pro platby.

Příspěvek za plážový volejbal: semestr / 1 zápis 450,- Kč je třeba uhradit do 11.2.2018. 

Pokud si studenti sami v IS neodregistrují v semestrální výuce přihlášený sport do 10.2.2018, i když nebudou výuku navštěvovat, bude po nich ekonomické oddělení rektorátu VUT v Brně vymáhat neuhrazenou pohledávku ve výši poplatku. Zrušení sportu v průběhu semestru je možné jen ze zdravotních důvodů na základě písemné žádosti a lékařské zprávy.

Upozornění: výuka bude zahájena v týdnu od 12.2.2018

9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18
po
út
st
čt
so
ne

Anotace:

Herní hodiny v kryté hale na stadionu Sokolu Brno I. Hodiny určené jak pro začátečníky, tak pokročilé hráče. Výuka základních herních dovedností, herní cvičení, hra pod vedením trenéra.

Na semestrální výuku navazuje týdenní intenzivní kurz plážového volejbalu ve Slavkově u Brna.

SPORTOVNÍ REPREZENTACE – zájemci o sportovní reprezentaci školy v systému vysokoškolských přeborů musí kontaktovat garanta sportu a mohou se zapojit do společné přípravy v hodinách pro pokročilé (P) nebo ve speciálně zaměřených hodinách s náborem na začátku semestru (V).

Z začátečníci
P = určeno pro pokročilé volejbalisty - znalost herních činností jednotlivce, základních útočných a obranných herních kombinací, znalost taktiky a pravidel
V = určeno pro reprezentaci VUT
     

TURNAJE A AKCE - Vánoční hry, Den sportu, aj. (vhodné pro náhradu zameškané výuky)

KURZY - nadstavbová aktivita ve spolupráci s VSK VUT Brno

Akce

Katalogové listy