Rozvrhy sportů

Potápění

Garant:

Aktuality:

Hodiny tělesné výchovy, probíhající na pronajímaných sportovištích (bazény, ledová plocha, Sokol Brno I.) jsou zpoplatněny - studenti si přispívají na nájem sportoviště.

Platba těchto sportů probíhá převodem na účet viz. Pokyny pro platby.

Příspěvek za potápění: semestr / 1 zápis  570,- Kč je třeba uhradit do 11.2.2018. 

Pokud si studenti sami v IS neodregistrují v semestrální výuce přihlášený sport do 10.2.2018, i když nebudou výuku navštěvovat, bude po nich ekonomické oddělení rektorátu VUT v Brně vymáhat neuhrazenou pohledávku ve výši poplatku. Zrušení sportu v průběhu semestru je možné jen ze zdravotních důvodů na základě písemné žádosti a lékařské zprávy.

Výuka začíná v týdnu od 12.2.2017 na bazénu Lužánky pondělky 19,00-21,00 hod. Teoretická výuka v prvních 14 dnech výuky probíhá 17:15-18:30 na bazénu Lužánky.

Povinná informační schůzka: 5.2.2018 v 20,00 ve Fit Centru MACHINA - Kino sál. V rámci výuky 12.2 a 19.2 budou probíhat v učebně na bazénu základy teorie a BOZP potápění.

 

9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18
po
út
st
čt
so
ne

Anotace:

Výuka potápění je zaměřena na začátečníky, ale mohou se přihlásit i pokročilejší, kteří budou mít možnost prohloubit si své dovednosti. Výuka je vedena odbornými instruktory a divemasters. Budete mít možnost se zúčastnit i jednodenních výjezdů v rámci ČR nebo v rámci blokové výuky několika dnového výjezdu do Černé hory.  Pro zájemce je možné získat potápěčské licence od základních až do úrovně SPECIAL DIVER ***.

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy potápění a naučit je dovednostem, které jsou potřeba pro bezpečné potápění.

Obsah předmětu:

  • Práce s kompletní potápěčskou výstrojí a bezpečné používání jednotlivých komponentů.
  • Naučení správného vyvažování jako technika pří ponoru, ale také jako ochrana vodního prostředí.
  • Potápění bez masky, ploutví při náhodné nebezpečné situaci pod vodou.
  • Nastrojení a odstrojení výstroje.
  • Probrání jednotlivých praktických cvičení jako nalezení automatiky pod vodou, sundání výstroje, práce s výstrojí a bezpečný výstup, pokud nějaký komponent selže.

 

Výuka:

Do výuky se studenti VUT přihlašují elektronicky v zápisovém týdnu. Ne-studenti VUT se přihlašují osobně na bazéně na informační schůzce, kde provedou i platbu v hotovosti. Výuka probíhá ve dvou skupinách po 14ti dnech. Každý týden má skupina teoretickou část na bazéně, s následnou praktickou výukou. Ostatní studenti z jiných skupin si mohou volně plavat, potápět se na nádech apod. a pod vodu se dostanou jen v případě, že zůstane vzduch. V dalším týdnu se skupiny vymění.

Z organizačních důvodů je třeba být na bazéně o 30 min dříve. Je možné si individuálně domluvit výjimku.

Předpoklady: pro absolvování výuky potápění je být dobrý plavec.

Pomůcky: na první výukovou hodinu si vezměte vlastní ABC masku – potápěčské brýle, ploutve případně neopren, je možné některé pomůcky zapůjčit, ale je k dispozici jen několik kusů a nemusí vám sedět.

Náplň výuky:

1-2 hod – BOZP a základy teorie potápění a zkušební ponor, teorie první dva týdny před zahájenním výuky v učebně na bazénu.

3-4 hod – První praktické cvičení – vyvažování, sundání automatiky z úst, 3 způsoby nalezení automatiky, částečné vylití masky.

5-6 hod – Sundávání masky pod vodou, odpojení středotlaké hadice a napuštění jaketu ústy, vyvažování s odpojenou středotlakou hadicí. Používání vypouštěcích ventilů na jaketu.

7-8 hod – Potápění bez masky pod vodou. Sdílení automatiky na dně. 

9-10 hod - Sdílení automatiky při pohybu, sundávání jaketu, učení žabího kopu.

11-12 hod – Opakování.


Odborné vedení:
Jiří Mlčoch
Veronika Weissová, e-mail: veronika.weissova@centrum.cz
 
 
TURNAJE A AKCE - Vánoční hry, Den sportu, aj. (vhodné pro náhradu zameškané výuky)

KURZY - nadstavbová aktivita ve spolupráci s VSK VUT Brno

 

 

Akce

Katalogové listy