Bloková výuka sportovních specializací ve zkouškovém období

Bloková výuka sportovních specializací navazuje nebo doplňuje semestrální výuku. Aktivity vyučované formou blokové výuky rozšiřují semestrální nabídku a umožňují také nahrazování zameškaných hodin. Jedná se o intenzivní formu výuky, která probíhá zpravidla ve zkouškovém období, případně v průběhu semestru v rozsahu 12 hodin, po dobu 5 - 6 týdnů nebo v době víkendů (kanoistika, pěší turistika, horská kola aj.). 

Do blokové výuky se studenti přihlašují elektronicky a platí pro ni stejná pravidla jako pro semestrální výuku tzn. předmět je ukončen zápočtem a je započítán do dvou volných zápisů do Tv.

Registrace pro blokovou výuku v zimním i letním semestru probíhá současně se zápisem do semestrální výuky. 

Nabídka ZS 2017:

bude doplněno

 

Nabídka LS 2017:

Atletika

Bojová umění

Kanoistika

Kondiční trénink

Pěší turistika

Tenis

Veslování na lodích

Windsurfing