Celoživotní vzdělávání

  • Významné místo v nabídce CESA mají odborné aktivity v oblasti celoživotního vzdělávání, které je určeno pro studenty i širokou veřejnost.
  • V nabídce jsou akreditované kurzy a školení a na ně navazující semináře, konference a workshopy určené nejen pro instruktory, lektory a cvičitele.
  • Specifické postavení v kurzech celoživotního vzdělávání mají senioři. Programy pro seniory nabízí odborné vědomosti a praktické dovednosti vhodné pro seniorský věk. Centrum sportovních aktivit pro seniory nabízí projekt Senioři a pohyb (Pohybové studio pro seniory).  Pohybové studio je součástí programů Univerzity třetího věku (U3V) na VUT v Brně, kurzy se otevírají jednou za 2 roky. Rozšiřující nabídku přináší Seniorská akademie – pravidelná cvičení pro absolventy U3V, vícedenní pobytové akce v ČR a zahraničí, speciální semináře, aj.

    Dalším projektem, který napomáhá udržet seniorům dobré tělesné i duševní zdraví je Kurz rozvoje osobnosti. V tomto kurzu se mohou senioři seznámit s aktuálními přístupy k péči o rozvoj osobnosti a metodami, které působí na kvalitu života člověka. Současně se naučí ověřeným praktickým metodám, které přispívají ke zvyšování frustrační tolerance (odolnosti vůči stresu).