Kurz osobního rozvoje

 

V tomto kurzu se účastníci seznámí s aktuálními přístupy k péči o rozvoj osobnosti, s teoretickými a vědecko-výzkumnými přístupy a metodami, které působí na kvalitu života člověka v aktivním seniorském věku. Současně se naučí ověřeným praktickým metodám, které přispívají ke zvyšování frustrační tolerance (odolnosti vůči stresu) a pomáhají udržet dobré tělesné i duševní zdraví.

Délka kurzu:       1 rok (2 semestry)

Lektor: doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D.; blahutkova@cesa.vutbr.cz; 541 14 2283

Témata:

Zimní semestr

 1.       Člověk a vztahy
 2.       Rozvoj komunikace a spolupráce, asertivita
 3.       Jak se bránit manipulaci
 4.       Stres management
 5.       Pohyb a duševní zdraví
 6.       Výživa pro seniory a správné stravování
 7.       Kvalita života v seniorském věku

Letní semestr

 1.       Management zdraví
 2.       Relaxace v každodenním životě
 3.   Relaxační a harmonizační cvičení
 4.   Stáří a volnočasové aktivity
 5.   Pozitivní psychologie a pozitivní přístupy
 6.   Psychomotorika pro seniory
 7.   Psychologie zdraví a péče o tělo

 

Výuka:    Úterý 10,00 – 11,30    (1x za 14 dnů)

                 1 hod. přednáška, 1 hod. seminář  - učebna nebo přednáškový sál Fit centrum

                 Machina (psací potřeby)

                 Pondělí 11,00 – 12,00 Relaxační cvičení - tělocvična Fit centrum Machina (cvičební

                 úbor)

 

Zahájení: 24. 9. 2019

 

Cena za semestr: 800,- Kč                            celkem za roční kurz: 1.600,- Kč

Přihlášky: do 31. srpna 2019 na adresu: muchova@cesa.vutbr.cz.

Více informací na http://www.cesa.vutbr.cz/verejnost/seniori-a-sport.