Součástí celoživotního vzdělávání je nabídka nadstavbových kurzů s akreditací MŠMT a základních školení s licencí nebo diplomem.

KURZY s akreditací MŠMT č.j.:063/2014-50 - A, R ze dne 24.9.2014:

ŠKOLENÍ – základní stupně: