Pohybové studio pro seniory

Motto: „To co děláme společně dnes, významně ovlivní to, jak se budeme cítit zítra“.

Pohybové studio pro seniory je součástí Univerzity třetího věku (U3V) na VUT v Brně. Nabízí cyklus přednášek a cvičení, které doplňují a rozšiřují vědomosti i dovednosti seniorů z oblasti pohybových aktivit.

Cílem vzdělávacího programu je pozitivně ovlivnit procesy stárnutí na úrovni psychické i fyzické, přiblížit lidem ve zralém věku zdravý způsob života a přispět tak k aktivnímu životu ve vyšším věku. Vzdělávací program je koncipován tak, aby si senioři doplnili vědomosti a dovednosti z oblasti pohybových aktivit.

Výukový program a organizaci pohybových aktivit zabezpečuje Centrum sportovních aktivit (CESA) VUT v Brně. Garantem programu je RNDr. Hana Lepková, koordinátorem PaedDr. Marta Muchová. Na teoretické i praktické části výuky se podílejí vysokoškolští učitelé a odborníci z praxe.

Výukový program pro seniory na VUT v Brně se vyznačuje komplexností a vyvážeností tělesného a duševního zdraví.

Program je rozdělen do tří na sebe navazujících kurzů: kurz základní, kurz navazující a seniorskou akademii. Každý kurz se dělí na semestry v délce 12 výukových týdnů, doplňkem jsou sportovní kurzy zaměřené na běžecké lyžování, sjezdové lyžování, turistiku cykloturistiku, pobytově pohybové kurzy  se cvičením ve vodě i na suchu nebo bloková výuka (turistika, kanoistika, tenis, bojová umění aj.).

Základní kurz je v rozsahu 4 semestrů a tvoří jej blok přednášek a praktických cvičení se zaměřením na práci s vlastním tělem. Studenti absolvují společně program 1,0 hodina přednášek a 1,0 hodina cvičení týdně.

Po absolvování základního kurzu mohou studenti pokračovat v programech kurzu navazujícího. V navazujícím kurzu, který je rozdělen rovněž do 4 semestrů, jsou praktická cvičení zaměřená na práci s vlastním tělem, aquafitness a plavání, bojová umění, kondiční posilování, kardiofitness aktivity, relaxační cvičení, kruhový trénink, aj. Praktická cvičení v délce 60 minut jsou dvakrát v týdnu a doplňují je vybrané přednášky odborníků z lékařské nebo sportovní praxe – aktuální témata.

Po absolvování základního a navazujícího kurzu mohou senioři pokračovat v programu celoročních pohybových aktivit Senior akademie.

Skladba cvičení je "ušitá" seniorům na míru. Do programu jsou zařazovány pohybové aktivity, které lze provádět s nižší intenzitou a bez rizika úrazu. Škála cvičení je pestrá, aby nedošlo k přetrénování. Střídají se cvičení vytrvalostní (aerobní), silová a koordinační(rovnováha). Senioři si osvojují zásobníky cviků i na individuální cvičení doma. Snahou je, zařadit přiměřený pohyb, který respektuje zdravotní omezení, do každodenního života seniorů.

CO STUDENTI POHYBOVÉHO STUDIA ZÍSKAJÍ?

Pohybové programy přizpůsobené aktuálnímu stavu pohybového aparátu, přebudování životního stylu, úpravy stereotypu správného držení těla, odborné vedení při cvičeních, prostor pro konzultace s odborníky z oblasti pohybových aktivit a medicíny, nová přátelství. Po ukončení kurzu získají účastnické diplomy dokládající absolvování Základního, Navazujícího kurzu Pohybového studia U3V.

JAKÝ JE PŘÍNOS CVIČENÍ PRO SENIORY?

Cvičení seniorům pomáhá snížit nemocnost a umožňuje jim zůstat dlouho aktivní. Kladná odezva pravidelného cvičení je u onemocnění srdečně-cévních, diabetes melitus 2.typu, osteoporóze, artritidě, potíží s močením, vzniku rakoviny, obezity a dalších. Cvičení působí antidepresivně, rozšiřuje možnosti sociálních kontaktů, zlepšuje schopnost učení, zejména krátkodobé paměti, má vliv na kvalitní spánek.

JAKÉ JSOU VHODNÉ AKTIVITY PRO SENIORY?

Volba pohybové aktivity by se měla opírat o předchozí sportování nebo by měla respektovat momentální stav kondice a zdraví. Vhodný výběr pohybové aktivity je prevencí nebo cestou ke zlepšení zdravotních potíží.

OBLAST AEROBNÍHO TRÉNINKU:

turistika, sportovní chůze (nordic walking), plavání a aqua gymnastika, běh na lyžích, jízda na stacionárním kole (sensitive indoorcycling) nebo na veslařských trenažérech (indoor rowing), chůze na chodeckých trenažérech (H.E.A.T.).

OBLAST SILOVÉHO TRÉNINKU:

kondiční posilování s vlastním tělem nebo s optimální zátěží v posilovně nebo formou kruhového tréninku, TRX (závěsný systém) pod vedením odborného trenéra.

OBLAST KOORDINAČNÍCH CVIČENÍ:

cvičení na rovnováhu, soběstačnost a zlepšení stavu páteře (rehabilitační a zdravotní cvičení, bosu – pružná balanční plošina, jóga, pilates, strečink, atd.