Přihláška

JAK SE STÁT POSLUCHAČEM POHYBOVÉHO STUDIA PRO SENIORY?

Počet seniorů v kurzech je omezený. Jednotlivé kurzy, které na sebe navazují, se otevírají jednou za 2 roky. Přednostně jsou do Pohybového studia pro seniory (základního kurz) přijímáni stávající studenti U3V na VUT v Brně, nenaplněná místa v základním kurzu jsou nabízena novým zájemcům.

Absolventi základního kurzu (4 semestry) postupují do navazujícího kurzu (4 semestry).

Po absolvování 8 semestrů studia se mohou senioři zapojit do programu seniorské akademie.

PŘIHLÁŠKY

Do programu Pohybového studia pro seniory jsou přijímáni studenti s ukončeným středoškolským (maturita) nebo vysokoškolským vzděláním.

Studentem U3V se stáváte až po uhrazení semestrálního poplatku a po předložení doporučení lékaře (obvodní nebo tělovýchovné lékařství).

Složenka k úhradě poplatku je zasílána na základě písemné přihlášky.

Přihlášky na semestr (vzor níže) na jednotlivé kurzy se podávají písemně do 31.srpna (ZS) nebo do 31.1. (LS) kalendářního roku na adresu:

CESA VUT v Brně, Technická 2896/2, 616 69 Brno nebo muchova@cesa.vutbr.cz.

PŘEDBĚŽNÉ PŘIHLÁŠKY NA KURZ 2019/20

Pro velký zájem otevíráme možnost podat předběžnou přihlášku na kurz, který proběhne v letech 2019 až 2021. Tyto přihlášky slouží k tomu, že přihlášené zájemce oslovíme před zahájením kurzu a dáme jim možnost podat závazné přihlášky. V předběžné přihlášce uveďte svoje příjmení, jméno, emailovou adresu nebo adresu trvalého bydliště včetně směrovacího čísla.

Přihlášku zkopírujte do wordu, vyplňte, vytiskněte a odešlete na adresu uvedenou výše.

__________________________________________________________________________

P Ř I H L Á Š K A

POHYBOVÉ STUDIO PRO SENIORY

 

Akademický rok : 

Semestr :         zimní           letní

Kurz : základní               navazující               seniorská akademie)*

)* hodící se podtrhněte


PŘÍJMENÍ………………………………………………


JMÉNO………………………………………………..


TITUL…………………


DAT.NAROZENÍ: ……………………………………….

 

ÚPLNÁ ADRESA (vč.PSČ)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


KONTAKTNÍ INFORMACE: 

Telefon:

E-mail : 

Zdravotní omezení……………………………………

 

DATUM:                                                   PODPIS: ………………………………….